Voorzitter Frans Hof wordt mogelijk vervolgd

PARIJS, 9 MAART. De kans is groot dat Roland Dumas, voorzitter van het Franse Constitutionele Hof, een strafrechtelijk onderzoek wacht wegens eventuele betrokkenheid bij een omvangrijke smeergeldaffaire rond de levering van fregatten aan Taiwan. Dumas ontkent en blijft voorlopig op zijn hoge post.

In januari kwam de zaak spectaculair aan het licht toen de justitie een met camera's begeleide huiszoeking verrichtte in Dumas' kantoren en huizen. De socialistische oud-minister van Buitenlandse Zaken ('84-'86 en '88-'93) en boezemvriend van François Mitterrand werd in november al gehoord en is gesommeerd 18 maart opnieuw te verschijnen voor de rechters van instructie.

Vandaag werpt Dumas alle beschuldigingen verre van zich. In een uitgebreid vraaggesprek met het dagblad Le Figaro verklaart hij te kunnen bewijzen dat hij nooit van mening is veranderd over de onwenselijkheid van de levering van fregatten door de Franse industrie aan Taiwan. De affaire heeft een (ex-) vriendin van Dumas in de schijnwerpers geplaatst die voor rekening van de voormalige staatsoliemaatschappij Elf lobbywerk verrichte. Zij heeft erkend 15 miljoen gulden te hebben ontvangen nadat Parijs toch toestemming had gegeven voor de leverantie.

Dumas zegt nu dat hij het in de jaren '89/'90/'91 veel te druk had met andere wereldgebeurtenissen om uitvoerig stil te staan bij de kwestie-Taiwan. Hij geeft toe dat de betrokken Elf-agente, Christine Deviers-Joncour, hem heeft benaderd over het afwijzende standpunt dat Buitenlandse Zaken innam, maar hij zou haar de deur hebben gewezen. Dat de Franse regering de transactie later toch goedkeurde was een beslissing van de president persoonlijk en de toenmalige premier (Edith Cresson).

De oud-minister wijst er in Le Figaro terloops op dat voor de Taiwanese order steekpenningen in de orde van grootte van 500 miljoen dollar (één miljard gulden) zijn betaald. Hij weigert te zeggen door wie en aan wie. Dumas verklaart echter zelf geen cent te hebben opgestoken: “Ik was rijker vóór ik minister werd dan daarna.” Als advocaat deed Dumas lucratieve zaken voor grote ondernemingen; hij was ook betrokken bij de afhandeling van rijke erfenissen van kunstenaars zoals Picasso en Giacometti.

De oud-minister zegt zich het slachtoffer te voelen van een georganiseerde politieke hetze, die er op gericht is de nagedachtenis van wijlen François Mitterrand naar beneden te halen. Dumas is ook voorzitter van de François Mitterrand Stichting die de geestelijke nalatenschap van de in '95 afgetreden en in '96 overleden president beheert.

Desondanks heeft Dumas, afgaande op de gedetailleerde lekken in de Franse pers, het nodige uit te leggen aan de justitie. Niet alleen heeft genoemde lobbyiste met een credit card van Elf een paar schoenen voor Dumas gekocht ter waarde van 3.600 gulden, hij zou ook betrokken zijn geweest bij de aankoop van een Parijs luxe-appartement voor haar waarvan de financiering onduidelijk is. Op zijn bankrekening zouden miljoenen in contanten zijn binnengekomen. Hij verklaart die uit opbrengst van kunstvoorwerpen en de inleg van onnodige contanten die op zijn advocatenkantoor in de kast lagen.

Dumas heeft vrijdagavond op eigen verzoek een gesprek gehad met president Chirac. Over aftreden als voorzitter van het Constitutionele Hof zou niet zijn gesproken. Politici van de rechtse oppositie vragen daar wel om, zeker als tegen Dumas formeel een strafrechtelijk onderzoek wordt ingesteld. Dumas zegt zich te beraden over de vraag of hij moreel gezien kan aanblijven als een formeel strafrechtelijk onderzoek loopt. De 'vijfde persoon in de Franse staatshiërarchie' verdedigt zich vanmorgen naar eigen zeggen in de krant omdat hij deze week “een chirurgische ingreep met een zeker risico” moet ondergaan.

    • Marc Chavannes