Voorhoeve bereid troepen naar Macedonië te sturen

DEN HAAG, 9 MAART. Minister Voorhoeve (Defensie) is bereid eventueel een bijdrage te leveren aan een internationale troepenmacht in Macedonië en wellicht ook in Noord-Albanië. Zo'n troepenmacht zou moeten voorkomen dat de onrust in het aangrenzende Kosovo overslaat naar Macedonië en Albanië en andere delen van de Balkan. “Daar zou met mij best over te praten zijn”, aldus de minister gisteren tegenover de NOS-televisie.

Voorhoeve onderstreepte overigens dat Nederlandse deelname thans niet aan de orde is. Vandaag heeft in Londen internationaal overleg plaats over de crisis in Kosovo. Daarbij wordt gesproken over mogelijke sancties tegen Belgrado, dat vorige week op bloedige wijze zijn gezag poogde te herstellen in Kosovo. Voorhoeve voorspelde echter dat met name Rusland, vanouds een bondgenoot van Servië, zich tegen maatregelen zal opstellen.

Met zijn uitlatingen lijkt de minister van defensie iets verder te gaan dan premier Kok afgelopen vrijdag. Kok zei de tijd nog niet rijp te achten voor militair ingrijpen. “Voordat je het weet zit je weer in het voorportaal van een Balkanoorlog”, aldus Kok. “Je mag absoluut niet uitsluiten dat het optreden van een troepenmacht ooit nodig is. Maar Nederland zet geen bataljon klaar als er nog overleg is. Het verzwaren van de economische sancties tegen Servië is ook een mogelijkheid.”

Voorhoeve voorziet een grote vluchtelingenstroom naar Macedonië en Albanië als de huidige onrust in Kosovo zou omslaan in een heuse burgeroorlog. Hij wees erop dat er in Macedonië al een bescheiden troepenmacht ligt, bestaande uit Amerikanen, Finnen en Denen, die ten doel heeft duidelijk te maken dat de oorlog daar niet naar kan worden uitgebreid. Voorhoeve: “Wij zouden kunnen overwegen - ik zeg overwegen, want het zou eerst eens door de ministers van Buitenlandse Zaken en EU en de NAVO moeten worden besproken - om ook in Noord-Albanië preventief een militaire aanwezigheid te vestigen.” De macht zou zich tevens kunnen bezighouden met de opvang van de vluchtelingen. Voor een direct ingrijpen in Kosovo zelf is volgens de bewindsman een resolutie vereist van de Veiligheidsraad van de VN.

Een camerateam van de NOS, dat voor het programma Nova in Kosovo was, is na hardhandige ondervraging door de Servische politie, zaterdag, naar Nederland teruggekeerd. Gerard Dielessen van Nova bevestigde vanmorgen dat het drie leden tellende team zaterdag bij een vraaggesprek met een gevluchte Albanese boer even buiten Priina was opgepakt door de Servische politie. Het drietal, onder wie een Sloveense tolk, werd ruw door de Serviërs behandeld en enkele uren verhoord. De tolk werd uitgewezen. Het team is door de NOS teruggeroepen.