Rusland ligt dwars; Topberaad over Kosovo loopt stroef

LONDEN, 9 MAART. De ministers van Buitenlandse Zaken van de VS, Rusland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en Italië zijn het tot het begin van de middag tijdens spoedberaad in Londen nog niet eens geworden over sancties tegen Joegoslavië in de Kosovo-crisis.

De ministers - de Contactgroep die het vredesproces in ex-Joegoslavië coördineert - schorsten het overleg aan het begin van de middag. Volgens diplomaten stonden op dat moment de vijf Westerse landen en Rusland tegenover elkaar. Rusland, in Londen slechts vertegenwoordigd door zijn onderminister van Buitenlandse Zaken, Nikolaj Afanasievski, wil in een tekst slechts een toespeling op mogelijke sancties tegen het bewind in Belgrado.

De vijf Westerse landen zijn het in principe wel eens om gedeeltelijk onmiddellijk en gedeeltelijk over ongeveer tien dagen sancties tegen Belgrado af te kondigen als er dan nog geen vorderingen zijn in de Kosovo-crisis. De sancties die nu zouden moeten worden opgelegd zijn een algeheel wapenembargo tegen Belgrado, een embargo op materieel dat nu gebruikt wordt om de bevolking van Kosovo te onderdrukken en een weigering visa voor Joegoslaven af te geven. De maatregelen, die over tien dagen van kracht zouden moeten worden, zijn een bevriezing van financiële tegoeden in het Westen, een stopzetting van de verstrekking van kredieten op export naar Joegoslavië en een stopzetting van de financiering van de privatisering in Joegoslavië.

Over tien dagen zou de contactgroep weer bijeen moeten komen om de voortgang te bekijken. “Hoe het hier vandaag afloopt weet ik niet”, zei een diplomaat vanmiddag. Hij sprak van een “moeizaam beraad”.

Het spoedberaad volgt na een offensief van een week door Servische troepen tegen het Kosovar Bevrijdingssleger (UÇK) waarbij rond honderd mensen zijn gedood. De acties zijn volgens de Serviërs gisteren gestaakt, maar gaan volgens de Albanezen door. Vandaag zijn de lichamen van 57 Albanezen door de Servische autoriteiten vrijgegeven. MiloviEÉc wees gisteren elke bemoeienis van buitenaf af. Tijdens het beraad werd men het er wel over eens dat MiloviEÉc moet worden gedwongen bemiddeling te accepteren door de Spaanse oud-premier Felipe González, namens de OVSE. González heeft zich al eens met succes bemoeid met een conflict tussen MiloviEÉc en de Servische oppositiepartijen over de vervalsing van de lokale verkiezingen van november 1996. Tegenover de Britse minister Cook liet MiloviEÉc donderdag blijken niet bereid te zijn tot een dialoog met de belangrijkste leider van de Albanezen in Kosovo, Ibrahim Rugova.

    • Robert van de Roer