Rebellenleger van Angola 'ontbonden'

LUANDA, 9 MAART. De voormalige Angolese rebellenbeweging UNITA heeft dit weekeinde verklaard dat ze haar troepen heeft gedemobiliseerd en dat ze de overige verplichtingen krachtens het vredesakkoord van 1994 voor 1 april zal nakomen. De demobiliseringsverklaring is ter hand gesteld aan de regering in Luanda, de VN-missie in Angola en vertegenwoordigers van de Verenigde Staten, Rusland en Portugal, de drie landen die toezicht houden op uitvoering van de vredesovereenkomst.

UNITA verklaart de demobilisatie van het voormalige rebellenleger met onmiddellijke ingang van kracht, ofschoon de beweging zegt dat het nog twee weken kan duren voor de resterende 1.900 man en hun generaals hun wapens hebben ingeleverd. Inmiddels zouden 5.980 van de 7.877 manschappen die UNITA in december nog onder de wapenen had, zijn gedemobiliseerd, zo staat in de verklaring. UNITA heeft al enkele tijdslimieten laten verstrijken en hoewel waarnemers in Luanda menen dat de jongste verklaring op een doorbraak kan wijzen, blijven ze bezorgd over het vredesproces.

In 1994 werd na internationale bemiddeling in de Zambiaanse hoofdstad Lusaka een vredesovereenkomst getekend die een einde maakte aan twintig jaar burgeroorlog tussen UNITA en de regerende Volksbeweging voor de bevrijding van Angola (MPLA), rivalen tijdens de onafhankelijkheidsoorlog met de koloniale macht Portugal. Krachtens dit akkoord moet UNITA - een Portugese afkorting voor Unie voor de totale onafhankelijkheid van Angola - haar guerrillaleger ontwapenen, de nagenoeg 50 procent van het nationale grondgebied dat ze controleert overdragen aan de centrale regering en haar radiostation, de Stem van de Zwarte Haan, dat propaganda uitzendt tegen de regering, sluiten. Als tegenprestatie wordt UNITA erkend als een legale politieke partij met hoofdkwartier in de hoofdstad Luanda, krijgt ze gouverneurs- en ambassadeursposten en zal de regering burgerwachten ontwapenen.

Het hoofd van de VN-missie in Angola, Bahrooz Sadry, zei zaterdag dat met de betrokken partijen een nieuwe tijdslimiet is overeengekomen. Op 1 april moet het vredesproces zijn voltooid. (AP, Reuters)