Minder afname van ammoniak

DEN HAAG, 9 MAART. De uitstoot van ammoniak door de landbouw is tussen 1990 en 1996 niet met 37 procent afgenomen, zoals tot dusverre was aangenomen, maar met maximaal 20 procent.

Dit blijkt uit nieuwe berekeningen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, TNO en het Energieonderzoek Centrum Nederland, die vandaag door het ministerie van VROM aan de Tweede Kamer zijn gezonden. De nieuwe gegevens zullen naar verwachting worden betrokken bij de besluitvorming van het volgende kabinet.