Tsjernobyl-4 krijgt nieuwe sarcofaag

LONDEN, 7 MAART. Achttien Westerse donorlanden en de Europese Unie zijn het afgelopen week eens geworden over de financiering van een nieuwe sarcofaag voor reactor 4 van de kerncentrale in Tsjernobyl in de Oekraïne. Daarmee is een belangrijke stap gezet naar sluiting van de complete centrale in het jaar 2002.

De oude sarcofaag van beton en staal die na de ontploffing van de reactor in 1986 werd aangebracht, vertoont aanzienlijke scheuren waardoor radioactieve straling vrijkomt. De ontploffing veroorzaakte destijds de ernstigste nucleaire ramp in de geschiedenis.

De Europese bank voor reconstructie en ontwikkeling van Oost-Europa (EBRD) verklaarde gisteren dat de donorlanden twee extra giften van een gezamenlijk bedrag van 41 miljoen dollar hebben goedgekeurd. Daarmee is nu in totaal 387 miljoen dollar beschikbaar gekomen voor een speciaal fonds waarmee de bank het werk in Tsjernobyl zo snel mogelijk zal laten uitvoeren.

“We zijn opgetogen dat de donoren ons het groene licht hebben gegeven om het fonds in te stellen”, zei vice-president Joachim Jahnke van de bank gisteren.

De EBRD zal voor de vernieuwing van de sarcofaag via een openbare tender een speciale Project Management Unit opzetten, die de leiding krijgt over de uitvoering en die steun moet verlenen aan de 'Oekraïense Nucleaire Regulator', een overheidslichaam.

De Oekraïense regering wil in het westen van het land twee Russische kernreactoren van een moderner en veiliger type met Westerse hulp voltooien. De bouw daarvan was direct na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie stilgelegd. De regering is er nog niet in geslaagd de financiering rond te krijgen. (Reuters)