Thesiger

Koert Lindijers bewering (Z 21 febr.) dat de Britse ontdekkingsreiziger Wilfred Thesiger de eerste westerling was die per kameel Arabische en Afrikaanse woestijnen doorkruiste, is onwaar. Bijna een eeuw eerder ging de Haagse dame Alexandrine Tinne (1835-1869) hem voor. De historicus J. G. Kikkert schreef over deze ondernemende landgenote het boek 'Hoe ver we zullen komen, weet ik niet' (Strengholt, 1980).

Kikkert kon voor het schrijven van zijn boek putten uit minstens een tiental andere publicaties. Freule Alexandrine Tinne is in 1869 tijdens een reis om het leven gekomen (gebracht). De doodsomstandigheden zijn duister.

Ook Wilfred Thesiger kent z'n landsgeschiedenis niet goed. De familie Tinne had innige banden met Engeland en de Londense Times wijdde op maandag 6 september 1869 een groot bericht aan de moord op Alexandrine Tinne.

In de kamer van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) hangt een portret van haar, een geschenk van prins Hendrik, beschermheer van het KNAG. Gezien dit eerbewijs aan deze jonge (zij werd slechts 34 jaar) vrouwelijke Nederlandse ontdekkingsreiziger, bewijst Lindijer de Britse meneer Thesiger te veel eer.

    • Gé Tol Deventer