Staatsschuld vanaf '99 in euro's

DEN HAAG, 7 MAART. Vanaf 1 januari 1999 zal de Nederlandse staatsschuld niet langer in guldens, maar in euro's worden uitgedrukt. Het kabinet heeft dit voorstel gisteren voor advies naar de Raad van State gestuurd.

De Nederlandsche Bank en de AEX hebben al te kennen gegeven vanaf 1 januari 1999 al hun activiteiten in euro's te zullen afhandelen. In bestaande contracten voor leningen zijn geen voorwaarden opgenomen om bedragen om te zetten in euro's. Daarom is een wettelijke voorziening nodig om de eenmalige omzetting van guldens naar euro's mogelijk te maken.