Pronk & Co

Het hoofdartikel 'Pronk & Co' van 4 maart vereist van mijn kant enige aanvullende informatie.

De indruk kan worden gewekt dat minister Van Mierlo het oneens is met zijn collega Pronk over het Nederlandse standpunt inzake de financiële crisis in Indonesië. In zijn commentaar op de recente uitlatingen van minister Pronk over Indonesië heeft Van Mierlo duidelijk kenbaar gemaakt dat hij eveneens voorstander is van volledige uitvoering van het IMF-pakket. Van Mierlo heeft daarnaast voorgesteld na te gaan of het mogelijk is om, in internationaal kader, de bevolking van Indonesië in deze crisis te hulp te komen, mochten bepaalde nijpende tekorten ontstaan als gevolg van het wegvallen van strategische importen. Daarover heeft het kabinet nog geen standpunt ingenomen.

Overigens heeft Van Mierlo zich in datzelfde commentaar op puur staatkundige gronden verzet tegen bepaalde ongebruikelijke formuleringen over een bevriend staatshoofd. Wat het currency board system betreft vul ik gaarne het volgende aan. Van Mierlo heeft, zodra het besluit van president Soeharto bekend was geworden, in vertrouwelijke gesprekken met twee Indonesische ministers en het Indonesisch staatshoofd alsmede bij tenminste twee publieke gelegenheden zijn zorg uitgesproken over de betekenis van dit besluit dat in weerwil van het advies van verscheidene economen werd genomen.

    • Pim Waldeck
    • Directeur Voorlichting Buitenlandse Zaken