Kunstbezit (2)

Ik vraag me af of Nederland niet de ereplicht heeft mevrouw Vestdijk een 'eregeld' te doen toekomen voor alles wat ze voor Vestdijk en zijn nalatenschap heeft gedaan, en zodoende de moed van deze vrouw te erkennen en belonen? Zij heeft met grote toewijding de laatste jaren van onze grootste schrijver verlicht en ik vind het niet fatsoenlijk dat zij genoodzaakt zou worden de zo zorgvuldig bewaarde handschriften te verkwanselen om in waardigheid oud te kunnen worden.

Als zij voldoende middelen van bestaan heeft zal zij de handschriften waarschijnlijk graag ter beschikking stellen van een instelling waar een goede conservering van deze documenten verzekerd is en waar ze toegankelijk blijven voor bestudering. Welke instelling de voorkeur verdient zou onderwerp van overleg kunnen zijn tussen de erven en bijvoorbeeld de Koninklijke Bibliotheek.

    • Dina Vermeulen