Kritiek VN op Nederland: Informatie over racisme onvoldoende

ROTTERDAM, 7 MAART. De Nederlandse politie gaat volgens de Verenigde Naties onvoldoende na of racisme in het spel is bij incidenten. Ook registreert zij te weinig voorvallen waarbij sprake is van racisme, zodat actie van het openbaar ministerie uitblijft of te traag is.

Dat is de klacht van de commissie van de Verenigde Naties in Genève die moet toetsen of de VN-conventie inzake eliminatie van racisme wordt nagekomen.

Deze week werd Nederland aan een onderzoek onderworpen. De Roemeense VN-expert, Ion Diaconu, is van mening dat de Nederlandse politie een verzamelrapport van alle incidenten met racistisch karakter zou moeten opstellen. Hij maakt zich zorgen dat er teveel incidenten in Nederland zijn waarbij racisme in het spel is die niet worden geregistreerd. Pas als dat gebeurt kan het openbaar ministerie alerter optreden, volgens Diaconu, en kunnen meer mensen die zich schuldig maken aan racisme worden vervolgd.

De Roemeen kapittelde Nederland eerder dat er sterk verouderde gegevens in Genève waren ingeleverd. Deze week presenteerde Nederland op de valreep een interdepartementaal rapport met gegevens tot 1995 verzameld. De vertegenwoordiger van het ministerie van Buitenlandse Zaken, T. Halff, zegde de commissie toe dat er snel nieuwe gegevens zouden worden gestuurd die als aanvulling op de rapportage kunnen dienen. Hieraan zullen verschillende ministeries bijdragen leveren.

In een reactie op de klacht van de VN-commissie zegt een woordvoerster van het ministerie van Binnenlandse Zaken dat er door de politie geen landelijke lijsten worden bijgehouden van vormen van rassendiscriminatie. Wel is de politie bezig met het installeren van nieuwe informatiesystemen, waaruit die gegevens in de toekomst gemakkelijker beschikbaar worden. Het kan volgens haar nog “maanden zo niet jaren” duren voordat deze systemen operationeel zijn. “Dat betekent niet dat we geen inzicht zouden hebben in incidenten met een racistisch karakter. Per regio gebeurt de registratie van incidenten met racisme wel”, aldus de woordvoerster van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Leden van de VN-commissie tegen rassendiscriminatie vroegen Nederland ook omaandacht te besteden aan ervaringen met racisme op de werkplek, voorbeelden te geven van vervolging en veroordeling en om gegevens over de financiele tegemoetkoming aan slachtoffers van racisme. Zij willen ook in het nieuwe rapport kunnen lezen welke maatregelen Nederland neemt om de verspreiding van racistische propaganda te voorkomen.

Tijdens het debat werd aan de Nederlandse vertegenwoordiger gevraagd hoe het mogelijk was dat een politieke partij als de CD in Nederland opereert. Waarom, zo vroegen leden van de commissie, worden de uitingen van racisme op Internet niet beter gescreend en worden daar geen maatregelen tegen genomen.