Kabinet tegen gebruikers: Verdere groei van Schiphol alleen 'stil'

DEN HAAG, 7 MAART. Indien de uitbreiding van het aantal vluchten van en naar Schiphol voor meer dan 12.000 woningen geluidshinder oplevert, dan is dat de verantwoordelijkheid van de luchtvaartmaatschappijen.

Dit maakte minister-president Kok gisteren duidelijk na afloop van de ministerraad. “Als het de maatschappijen niet lukt om binnen de milieunormen te blijven, is dat hun probleem. Het kabinet is daar niet meer voor verantwoordelijk”, meent Kok.

Het kabinet besloot definitief dat Schiphol tot 2003 jaarlijks 20.000 extra starts en landingen mag verwerken. Met een memorandum zullen de vliegmaatschappijen verantwoordelijk worden gemaakt voor een 'stille groei' op straffe van beperking van het aantal vluchten.

Volgens berekeningen van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) is de groei mogelijk zonder dat te veel woningen ernstige geluidsoverlast ondervinden. Dat mogen er maximaal 15.100 zijn. Naar verwachting worden het er niet meer dan 13.000, mogelijk zelfs minder.

Groei met 100.000 starts en landingen is volgens het NLR alleen onder een aantal voorwaarden mogelijk. Zo moeten de maatschappijen sneller stillere vliegtuigen gaan gebruiken en anders gaan landen en opstijgen. Tot zover onze redacteur.

Milieuorganisaties hebben laten weten naar de rechter te zullen stappen om de groei aan te vechten. Het besluit is volgens hen in strijd met de Luchtvaartwet en de Planologische Kernbeslissing. De geluidsberekeningen van het kabinet worden als 'onwettig' gekwalificeerd. In werkelijkheid zullen woningen wat grotere afstand veel meer geluidhinder ondervinden, zo stellen de organisaties.

Schiphol stelt in een reactie dat vliegtuigen eerder slechts op enkele plaatsen de geluidnormen overschreden. Daar stonden geen huizen. Schiphol gaat maandag nieuwe vluchtschema's opstellen voor de zomerdienstregeling. Het vliegveld mag in 1998 380.000 starts en landingen uitvoeren.

De KLM zal onderzoeken wat er aan groei mogelijk is binnen de normen, maar stelt dat de uitbreiding te weinig is om alle groeiplannen binnen Nederland te realiseren. “We zijn niet heel enthousiast”, aldus een woordvoerder. Hij wijst er op dat de Nederlandse luchtvaartvloot al tot de stilste van de wereld behoort. Directeur P. Legro van Transavia is helemaal niet blij met het besluit. “Dit is een vervelend compromis dat vlak voor de verkiezingen schijnbaar nodig was.” (ANP)