Internationaal keurmerk voor fondswervers

ROTTERDAM, 7 MAART. Toezichthouders op de werving van fondsen voor goede doelen ontwikkelen een internationaal keurmerk dat moet dienen als internationale betrouwbaarheidsverklaring. Dit moet ertoe bijdragen dat ingezameld geld daadwerkelijk bij het beoogde doel terechtkomt.

Dit heeft directeur Jos Zwartjes van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)in Amsterdam desgevraagd meeegedeeld. Nederland heeft al een nationaal keurmerk voor fondsenwervers. Het CBF kent dit desgevraagd toe aan organisaties die kunnen aantonen dat ten minste driekwart van hun inkomsten naar 'het goede doel' gaat.

Het ontbreekt echter aan onafhankelijke controle op de internationale geldstromen van liefdadigheidsinstellingen die in Nederland fondsen werven voor projecten in het buitenland. Het komt voor dat in Nederland geworven geld voor goede doelen in bijvoorbeeld de Derde Wereld daar helemaal niet terechtkomt.

Het internationale keurmerk is een initiatief van het CBF en zusterorganisaties in Europa en Noord-Amerika die zich hebben verenigd in het International Committee of Fundraising Organisations (ICFO). Het ICFO heeft inmiddels standaards opgesteld voor dit keurmerk en werkt nu de manier van controle daarop uit.

Het internationale keurmerk biedt CBF en zusterorganisaties straks de mogelijkheid liefdadigheidsinstellingen ook over de landsgrenzen heen te controleren. “Bij afgifte van het nationale keurmerk houdt onze controle op bij de grens van Nederland”, aldus Zwartjes. “De internationale standaard van het ICFO biedt ons de mogelijkheid zicht te krijgen op de internationale geldstromen. Dan kunnen we onder meer controleren of het geld inderdaad terechtkomt in het land waarvoor de fondsenwerver zegt dat het bestemd is.”

Foster Parents Plan - in het buitenland beter bekend als Plan International - is de eerste liefdadigheidsinstelling die zich, bij wijze van proef, laat onderwerpen aan controle door het ICFO, aldus Zwartjes. De keuring geschiedt op het hoofdkantoor van Plan International in Londen. Het is de bedoeling van het ICFO uiteindelijk veel meer internationale niet-gouvernementele liefdadigheidsinstellingen te keuren.

Het CBF is vorig jaar begonnen met het toekennen van het nationale keurmerk. Een kleine veertig fondsenwervers hebben het inmiddels. Aanvraag ervan is overigens vrijwillig. Liefdadigheidsinstellingen die zich niet willen laten controleren kunnen ongehinderd fondsen werven in Nederland.

Enkele liefdadigheidsinstellingen zonder keurmerk hebben een kwalijke reputatie. De stichting Wereld Dorpen voor Kinderen bijvoorbeeld - die 9 miljoen gulden ophaalde voor kinderen in de Derde Wereld - raakte eind vorig jaar in opspraak toen twee accountants na onderzoek voor het tv-programma Middageditie constateerden dat de bestemming van 7 miljoen onduidelijk was.

    • Geert van Asbeck