IMF laat Indonesië wachten tot april

WASHINGTON, 7 MAART. Een nieuwe beoordeling door het bestuur van het Internationaal Monetair Fonds van een extra lening aan Indonesië zal niet vóór april plaatshebben. Dat heeft een woordvoerder van het IMF gisteravond meegedeeld.

Het IMF wil zo snel mogelijk een conclusie trekken over de vraag of een nieuwe lening van 10 miljard dollar definitief kan worden goedgekeurd. Maar het Fonds eist dat de regering in Jakarta eerst aan de basiscondities voldoet en de noodzakelijke wijzigingen in het macro-economische beleid doorvoert, zo liet de woordvoerder blijken. De beleidswijziging moet ook gedragen worden door een nog te benoemen economisch team uit het Indonesische kabinet.

“Aangenomen dat dit kan worden bereikt en gegeven de geldende IMF-procedures, kan de datum voor een discussie in het bestuur over de conclusies van de beleidwijzigingen niet voor april worden verwacht”, aldus de woordvoerder.

In eerste instantie zal het gaan om goedkeuring door het IMF-bestuur van een tweede tranche van de lening, tot een bedrag van 3 miljard dollar. Bij de eerste voorlopige goedkeuring van de totale lening van 10 miljard dollar in november werd een beslissing over de tweede tranche nog per 15 maart verwacht, maar toen werd al direct gespeculeerd over uitstel. De IMF-lening vormt de grootste bijdrage van het internationale reddingsplan voor Indonesië dat 40 miljard dollar moet omvatten.

Monetaire deskundigen gaven eerder deze week al aan dat het voor het IMF moeilijk zou zijn om de beoordeling van het nieuwe economische programma af te ronden voor er in Jakarta een nieuwe regering zou zijn geïnstalleerd.

Het IMF-onderzoek wordt de eerste diepgaande analyse van het door Indonesië voorgenomen economische hervormingsprogramma, dat ook voor de eerstkomende maanden doeleinden moet stellen. (Reuters)