Herboren Hoogovens floreert en investeert

Nu topman Maarten van Veen Hoogovens weldra verlaat, staat de staal- en aluminiumproducent er veel beter voor dan tijdens zijn komst in 1992. Toen was malaise troef. Vandaag groeit en bloeit de onderneming.

Hoogovens

Hoofdkantoor: Beverwijk

Netto winst: 498 mln

Omzet: 9.996 mln

IJMUIDEN, 7 MAART. Ir. Maarten van Veen laat Hoogovens binnenkort achter in een aanzienlijk betere staat dan waarin het staal- en aluminiumconcern verkeerde bij zijn aantreden als topman in 1992. Temidden van de Europese staalcrisis die destijds volop woedde moest ook Hoogovens bijna het loodje leggen. Financieel stond het bedrijf er in '93 beroerd voor. Alle sporen van die malaise zijn vandaag uitgewist. Hoogovens groeit en bloeit.

De omzet steeg afgelopen jaar maar liefst met een kwart tot praktisch 10 miljard gulden en de netto winst bereikte via een groei van 53 procent op een haar na het half miljard. En na een adempauze van enkele jaren onder druk van de krappe kas heeft het concern intussen ook de investeringen weer flink aangezwengeld. Werd vorig jaar nog 750 mln geïnvesteerd, dit jaar en in '99 gaat het investeringsniveau naar omstreeks 1 miljard. De nieuw te bouwen geïntegreerde gietwalsinstallatie van 550 mln plus 150 mln aanvullende uitgaven vormen de hoofdmoot.

Harde saneringen en een beleid van voortdurende kostenbesparingen lagen ten grondslag aan Hoogovens' herstel. Maar vandaag is duidelijk dat vooral ook de strategie om zich zoveel mogelijk toe te leggen op producten met toegevoegde waarde vruchten begint af te werpen.

Hoogovens levert vandaag de dag vrijwel geen halffabrikaten meer. Samen met haar klanten is de onderneming voortdurend in de weer om te kijken hoe staal en aluminium op een aantrekkelijke manier kunnen worden toegepast in de auto-industrie, de vliegtuigbouw, de verpakkingsindustrie en de bouw. Op veel terrienen staat het bedrijf te boek als leverancier van topkwaliteit.

Door die politiek is Hoogovens' relatie met veel afnemers zeer hecht geworden en is het concern volgens de raad van bestuur aanzienlijk minder gevoelig geworden voor schommelingen op de staal- en aluminiummarkten, traditioneel zeer cyclische sectoren. Helemaal immuun voor marktverstoringen is het bedrijf natuurlijk niet.

Dat is dan ook de reden dat topman Van Veen zich gisteren bij de presentatie van de jaarcijfers nogal voorzichtig uitliet over de eventuele gevolgen van de crisis in Azië. In de tweede helft van dit jaar kunnen de ontwikkelingen in dat werelddeel een negatieve invloed krijgen, maar erg ingrijpend zullen die naar Van Veens inschatting niet zijn.

Toch blijft de Aziatische dreiging boven de markt hangen. Staalfabrikanten in een land als Zuid-Korea kunnen door hun sterk in waarde gedaalde valuta nu zeer concurrerend exporteren. En als de markt in Azië zelf stagneert zal dat goedkope staal mogelijk zijn weg naar het Westen vinden. Om die reden voorspelt Hoogovens dat de voor dit jaar verwachte verdere winstverbetering zich vooral in het eerste halfjaar zal voordoen.

Enkele jaren achtereen was de aluminiumpoot voor Hoogovens min of meer een zorgenkind als gevolg van de sterk ingezakte prijzen. Ook het afgelopen jaar leverde staal weer veruit de grootste winstbijdrage (het bedrijfsresultaat van Staal ging omhoog van 427 naar 653 miljoen). Maar na in '96 nog te zijn gedaald tot 43 mln herstelden de resultaten van Aluminium zich vorig jaar tot 141 mln. De afzet steeg met 20 procent en door de grote marktvraag konden bijna overal betere opbrengstprijzen worden behaald.

Hoogovens vermogenspositie is weer op peil, de solvabiliteit is weer boven de nagestreefde 40 pct gekomen en de verhouding netto schulden tegenover eigen vermogen is in '97 verbeterd van 0,35 tot 0,33. Het concern is hierdoor weer in staat om zich heen te kijken of het zich verder kan versterken via acquisities. Men kijkt o.a. naar een Poolse staalproducent maar ook voor het Belgische Cockerill Sambre bestaat interesse.

Gezien de vooralsnog tamelijk negatieve ervaringen op het gebied van de arbeidsverhoudingen bij het eerder voor 50 procent overgenomen Boël is het de vraag of Hoogovens er voor voelt zich nog eens in een Waals avontuur te storten. De regering van Wallonië, voor 80 procent eigenaar van Cockerill Sambre, wil binnen zes maanden een partner voor het staalbedrijf zien te vinden.

Behalve Hoogovens zouden ook British Steel, het Franse Usinoir-Sacilor en het Italiaanse Riva belangstelling hebben.

    • Ben Greif