Free Record Shop: recordwinst

CAPELLE AAN DEN IJSSEL, 7 MAART. Free Record Shop verwacht voor het lopende boekjaar een sterke stijging van de nettowinst. Het bedrijf stevent af op het hoogste resultaat uit zijn geschiedenis.

Deze voorspelling deed het bestuur van Free Record gisteren tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Het baseert de verwachting op de resultaten in het eerste kwartaal van het boekjaar.

Free Record zag in het op 30 oktober 1997 geëindigde boekjaar 1996/97 de winst nog afkalven van 11,3 miljoen naar 9,7 miljoen gulden. Oorzaken waren voornamelijk reorganisatiekosten in België en aanloopkosten van nieuwe activiteiten. Bij de publicatie van de cijfers zei het bestuur al dat de winst in het nieuwe boekjaar hoger zou uitvallen.

In het boekjaar 1996/97 opende Free Record Shop 27 nieuwe zaken in Nederland, België en Noorwegen. Het zette toen tevens zeven nieuwe winkels op in het Midden-Amerikaanse land El Salvador in samenwerking met de Nederlandse handels-en retailgroep Ceteco. In Noorwegen zijn er nu zeven winkels, maar die boekten vorig jaar nog geen winst. Free Record begint ook activiteiten te ontplooien in Luxemburg.

Free Record gaat dit jaar een buitengewone aandeelhoudersvergadering beleggen over de aanbevelingen van de commissie-Peters met betrekking tot de invloed van aandeelhouders. De huidige certificaathouders kunnen voor deze vergadering een stemvolmacht krijgen. Normaal kunnen certificaathouders niet stemmen. Free Record wil praten over afschaffing van de beschermingsconstructie.

Als uitvloeisel van de aanbevelingen van de commissie-Peters gaat Free Record ook de samenstelling van de raad van commissarissen opnieuw onder de loep nemen. Joep van den Nieuwenhuijzen zal aftreden en een nieuwe commissaris voorgedragen. (ANP)