Duitsland (3)

Het artikel 'Hitler is spannend..' in de bijlage W&O van 7 februari jl. heeft mij geschokt en dat niet alleen door hetgeen drs. Mulder uit Someren hierover schreef in zijn brief in W&O van 21 februari. Geschiedvervalsing in welke vorm ook dient te worden gemeld. Er is echter een aspect waar niet op werd ingegaan.

Onder de illustratie wordt in het bijschrift afkomstig uit het geschiedenisboek 'Chronoscoop 2' een scheidslijn getrokken tussen twee mannen 'een jood en een jonge man'. Dat doet verdriet en dat stemt somber. Het vergiftigen en misleiden van de jeugd is een ernstige zaak en het is mij dan ook een raadsel hoe onze kwaliteitskrant tot plaatsing van dit plaatje met onderschrift heeft kunnen besluiten.

    • R. Jessurun-Vos