Duitsland (2)

Het artikel van Dirk Wolthekker 'Hitler is spannend, Adenauer en Kohl niet' (W&O, 7 febr.) is niet volledig. Al biedt het Nederlandse geschiedenisonderwijs tot nu toe 'geen evenwichtig en inhoudelijk representatief beeld' van de Duitse twintigste-eeuwse geschiedenis, er is de laatste tijd wel het een en ander aan het veranderen.

Het is van groot belang dat met het vorig jaar gekozen onderwerp voor het Centraal Schriftelijk Eindexamen in 2000 en 2001, 'Duitsland en Europa, 1945-2000', een zeer grote groep leerlingen van alle niveaus (VBO/Mavo, Havo, VWO) wordt geconfronteerd met de geschiedenis van het naoorlogse Duitsland.

Het gaat niet om Duitsland als een 'speelbal van de grootmachten', zoals Wolthekker optekent, maar om de vraag welke wezenlijke veranderingen er in de tweede helft van deze eeuw zijn opgetreden in Duitslands internationale positie. Daarnaast besteedt het van 1996 daterende Duitsland Instituut in Amsterdam bij zijn onderwijsactiviteiten aandacht aan het Duitsland van na de Tweede Wereldoorlog. Er zijn onder meer twee projecten ontwikkeld over 'De integratie van Oost- en West-Duitsland' en 'Duitsland van de bouw tot de val van de Muur'. Alleen al de surrealistische geschiedenis van de Muur geeft aan dat de naoorlogse Duitse geschiedenis wel degelijk 'spannende' thema's biedt.

    • Patrick Dassen
    • Duitsland Instituut