Consumentenbond eens over sanering

DEN HAAG, 7 MAART. De leden van Abvakabo en De Unie die bij de Consumentenbond werken, zijn gisteren akkoord gegaan met het sociaal plan voor hun organisatie. De Consumentenbond schrapt ongeveer vijftig van de 240 volledige arbeidsplaatsen. Er vallen geen gedwongen ontslagen.

Aangezien het om een ingrijpende reorganisatie gaat, sloot de directie van de Consumentenbond gedwongen ontslagen aanvankelijk niet uit. Onder druk van de vakbonden is de leiding daar op teruggekomen, laat bestuurder R. Koster van Abvakabo tevreden weten. Na maandenlange onderhandelen is nu overeengekomen dat de Consumentenbond overtollige medewerkers door bijscholing in of buiten de organisatie aan een andere baan helpt. Koster heeft goede hoop dat het scholingsprogramma positief uitpakt.

De onderneminsgraad van de Consumentenbond moet zich nog uitspreken over de inhoud van het reorganisatieplan. De verhouding tussen or en directie is verziekt. Eind vorig jaar zegde de raad het vertrouwen in directeur D. Westendorp op omdat het personeel hem verantwoordelijk houdt voor wat er bij de organisatie is misgegaan. Formeel heeft de ondernemingsraad het vertrouwen nooit hersteld. Na een bemiddeling zijn wel de gesprekken over het sociaal plan tussen ondernemingsraad en directie op gang gekomen.

De Consumentenbond heeft onder andere te maken met grote financiële problemen. Oorzaken zijn de daling van het aantal leden en het wegvalllen van rijkssubsisies. De or verwijt de directie onjuiste besteding van het geld. Het gaat daarbij vooral om de nieuwbouw.

De Consumentenbond staat een ingrijpende operatie te wachten om beter te kunnen inspelen op de vraag van de aanhang. Dat betekent bijvoorbeeld meer individuele ledenservice. Sommige afdelingen van de stichting worden een vennootschap. Ondersteunende activiteiten gaat de bond uit besteden. (ANP)