Calvinisme

Redacteur geestelijk leven, Frits Groeneveld, heeft een interessante ontdekking gedaan (NRC Handelsblad, 2 maart). Hij trof een 14de eeuws calvinistisch leerboek aan, een opmerkelijke vondst, want het moet zo'n tweehonderd jaar voor Calvijn geschreven zijn.

Hij duidt het boek aan als de Heidelbergse catechismus. In werkelijkheid stamt dit werk uit 1563. Wie ooit de moeite heeft genomen om ook maar de eerste bladzijde van dit boek te lezen, weet dat het vooral om een troostboek gaat. 'Wat is uw enige troost in leven en sterven?', luidt de eerste vraag. Groeneveld doet het af als een 'calvinistisch leerboek over de zondigheid' en dat is wel een van de meest platte en botte clichés over het calvinisme, die ik ooit ben tegengekomen.

    • Dr. U.H. Kollaard