Autovoetbalwedstrijden, brokkenmakers, klassieke auto's, geroyeerden; Verzekeren wat bijzonder is

Terminus: eindpunt. Voor mensen met een hoog verzekeringsrisico heeft deze Haagse verzekeringsmaatschappij doorgaans een oplossing. Een oplossing, die meestal wat duurder is.

Ze lijken het alleen-vestigingsrecht te hebben op straathoeken: de verzekeringstussenpersoon, de makelaar in assurantiën, het assurantiecentrum, de assuradeur, de verzekeringsgroep, het verzekeringsinformatiecentrum en de verzekerwinkel. Vanaf hun markante vestigingspunten verwelkomen al die 20.000 geregistreerde tussenpersonen klanten voor schadeverzekeringen. Tenminste? Je moet je doorgaans wel netjes gedragen. Want al is de concurrentie groot, verzekeraars zitten niet te wachten op roekeloze of beschonken automobilisten, plegers van vermogensmisdrijven, kleptomanen en andere brokkenmakers. Net zoals banken bepaalde kredietaanvragen weigeren, wijzen verzekeraars de dekking van te hoge schaderisico's af.

Al die afgewezenen samen vormen een schadeverzekeringsmarkt op zich. Het is de doelgroep van de Haagse maatschappij Terminus. Momenteel gaat het nog vooral om autoverzekeringen, vertelt directeur mr. Ton Schröder. Het moment waarop verzekeringnemers naar Terminus worden verwezen, kan per verzekeraar verschillen. Voorbeelden zijn de jonge bestuurder die diverse schades veroorzaakt binnen één jaar, de automobilist die doorrijdt na een ongeval, de hoogbejaarde die toch gemotoriseerd aan het verkeer wil deelnemen en de bestuurder wiens rijbevoegdheid wegens alcoholmisbruik ooit tijdelijk was ontzegd.

Wie wegens of na zo'n gebeurtenis bij een andere verzekeraar stiekem met een schone lei verder denkt te kunnen, komt bedrogen uit. “Elke verzekeraar kan gegevens putten uit het Systeem Vertrouwelijke Mededelingen van het Verbond van Verzekeraars”, legt Schröder uit. “Daarin staat informatie over ontzeggingen van de rijbevoegdheid, maar ook waarschuwingen van verzekeraars onderling. Men geeft bijvoorbeeld aan of iemand is geroyeerd, geweigerd of zware voorwaarden opgelegd heeft gekregen wegens zijn schadeverloop.”

Overigens is niet iedereen die ooit iets verkeerds deed voor zijn verzekeraar een risicovol geval. De werknemer die zijn baas voor drie ton oplicht, kan ondertussen een uiterst voorzichtig chauffeur zijn die nooit drinkt. Ook de huidige felle concurrentie onder schadeverzekeraars maakt de kans dat een verzekerde meer premie moet betalen of geroyeerd wordt kleiner. Schröder: “Het gaat verzekeraars momenteel niet slecht, terwijl de concurrentie gigantisch is. Ze zijn daardoor gemakkelijker bereid om mensen die schade hebben veroorzaakt in eigen huis te houden.” De portefeuille van Terminus liep er in 1996 met 10 procent door terug.

Terminus, Latijn voor eindpunt, is er overigens niet slechts voor brokkenmakers, benadrukt Schröder. “We verzekeren alles wat bijzonder is op maat. We hebben laatst zelfs een autovoetbalwedstrijd verzekerd. Het was een krachtmeting waarbij twee teams van drie auto's een grote bal in een doel moesten rijden.” Andere voorbeelden zijn schadedekkingen voor fanatieke motorcrossers, eigenaren van klassieke voertuigen, autoracers, jeugdige bezitters van sportauto's en buitenlandse toeristen. Ook de student die zijn auto wegens een buitenlandse studie een jaar lang meeneemt naar Frankrijk kan bij Terminus terechtkomen. Schröder: “Normale verzekeraars zijn daar niet zo happig op, want de kosten voor het regelen van buitenlandse schades zijn hoger.” In de categorie autoschades verkoopt Terminus voorts veel kortlopende contracten aan Oost-Europeanen die hier een tweedehands auto kopen en ermee terugrijden naar Polen, Tsjechië, Rusland of Litouwen. Voor 175 gulden krijgen ze veertien dagen een groene kaart mee.

Hoge risico's bij woonhuizen, opstallen en inboedels zijn, in tegenstelling tot autoschades, zeldzamer. Schröder: “Het kan gaan om mensen die ooit een schade in scène hebben gezet of die een frauduleuze claim indienden. Voor een verzekeraar kan dat een reden zijn iemand te royeren.” Terminus dekt in zo'n geval nog slechts brand- en stormschade, want inbraak- en diefstalverzekeringen blijken tè fraudegevoelig.

Voor een Terminus-verzekering op maat bestaan geen standaardtarieven”, legt Schröder uit. “We beoordelen iemands schadeverleden, omstandigheden en persoonlijkheid. Iemand die twintig jaar lang schadevrij heeft gereden en wegens alcoholmisbruik door zijn verzekeraar wordt geroyeerd, betaalt hier waarschijnlijk niet erg veel meer. Een brokkenmaker echter, die keer op keer schade veroorzaakt, vragen wij 20 tot 50 procent meer premie.” Ter beperking van de premiehoogte werkt Terminus met een persoonsgebonden eigen risico. Dat bedrag moet de verzekerde op voorhand bij Terminus in bewaring geven.

Vanaf mei kunnen 'moeilijke' gevallen bij Terminus ook aankloppen voor een gezins-aansprakelijkheidsverzekering. De kosten liggen naar verwachting zo'n 25 gulden hoger dan normaal. De polis is geschikt voor mensen die ooit fraude pleegden, veel schade claimden, gewelds- of vermogensdelicten begingen of een tijdje in de gevangenis zaten. “We hebben de aansprakelijkheidsverzekeringen er in overleg met het Verbond van Verzekeraars bijgenomen”, vertelt Schröder. “De reden is dat iemand die iets heeft gedaan wat niet door de beugel kan, misschien kinderen of een huisdier heeft die anderen ernstige letselschade kunnen toebrengen. Daarvoor zijn ze dan toch volledig aansprakelijk met hun hele vermogen. Om die reden accepteren we aanvragers van een aansprakelijkheidsverzekering praktisch altijd.”

Terminus is overigens niet verplicht om iedereen als verzekerde op te nemen. Schröder: “Al zijn we daar erg voorzichtig mee omdat mensen daardoor in de problemen kunnen komen. Wel weigeren we verzekeringen aan ernstig alcohol- en drugverslaafden, maar in totaal gaat het om slechts een handjevol mensen per jaar.”