VOORHOEDE

Het langgerekte proces van invoering van de euro is een non-event. Maar als de Europese munt er is, dan heeft dat verregaande strategisch economische gevolgen. De euro zal fungeren als katalysator van het proces van verdere economische veranderingen in de Europese Unie.

Uitgewerkt in dertien strategic conversations - in gewone taal interviews - met bankiers en directeuren van effectenbeurzen (waaronder ABN Amro en AEX) vormt de 'Europese weg' van sprongsgewijze integratie de leidraad van The euro at the vanguard of global integration. De bundel is uitgegeven door de zakelijke dienstverlener Ernst & Young en de Franse denktank Prométhée (inl.: 030-2588737).

Het boek schetst hoe Europese banken en effectenbeurzen zich voorbereiden op de komst van de euro. Vergeleken met Britse en Amerikaanse banken hebben de banken op het Europese vasteland een strategische voorsprong. Ze zeggen een goed beeld te hebben van de wijze waarop hun klanten op de euro zullen reageren en ze verwachten dat de consumenten zich snel zullen aanpassen. “De meeste Britse en Amerikaanse banken hebben alleen hun systemen die het meeste in aanraking zullen komen met de euro aangepast”, aldus Hans de Haan van Moret Ernst & Young. Ze hebben geen bedrijfsstrategie ontwikkeld waarmee ze het ontstaan van een groot euro-gebied aankunnen.

Naast de interviews bevat het boek nuttige gegevens over de monetaire eenwording en over de economische integratie in de Europese Unie. (RCJ)

    • Mathijs Smit