Triodos Bank voegt groene fondsen samen

Het netto resultaat van de Triodos Bank in Zeist is in 1997 gestegen van 1 miljoen gulden naar 2,4 miljoen gulden.

De winstgroei komt vooral door de succesvolle aandelenemissie in 1996. Het balanstotaal steeg met 31 procent tot 628 miljoen gulden. De Triodos Bank richt zich op “groen sparen en beleggen”. De bank wil haar drie 'groene fondsen' dit jaar samenvoegen tot één beursgenoteerd Triodos Groenfonds. De schaal van de afzonderlijke fondsen is volgens de bank te beperkt om doelmatig te kunnen opereren. Windenergie en biologische landbouw blijven speerpunten bij het beleggen.