Stabiliteit is sleutelwoord; China wil budgettekort wegwerken

PEKING, 6 MAART. De Chinese regering het begrotingstekort in het jaar 2000 geheel hebben weggewerkt. Op de tweede dag van de jaarlijkse bijeenkomst van het Nationaal Volkscongres (het Chinese parlement) was financiële stabiliteit het sleutelwoord.

Met directe en indirecte verwijzingen naar de economische crisis in Azië riepen de minister van Financiën Liu Zhongli en de minister van de Staatscommissie voor Planning Chen Jinhua ieder op tot een economische politiek waarin financiële stabiliteit en het terugbrengen van het begrotingstekort centraal staan.

Minister Liu, die de 2.979 gedelegeerden op de tweede dag van de vergadering als eerste toesprak, sprak in de presentatie van zijn begroting voor het komend jaar van een tekort van 46 miljard yuan (5,54 miljard dollar), wat 10 miljard yuan minder is dan vorig jaar begroot. Nog voor het jaar 2000 zou het begrotingstekort volledig moeten worden weggewerkt.

Liu riep op tot verregaande bezuinigingen via de inkrimping van China's kolossale staatsapparaat, de aanpak van niet-presterende leningen aan staatsbedrijven en maatregelen die variëren van de vermindering van “bijeenkomsten zonder een duidelijke agenda” tot de afschaffing van “bepaalde feesten en partijen.”

Liu voorzag in het boekjaar 1998-1999 een inkomstenstijging van 21,1 procent, tot een bedrag van 968,3 miljard yuan (115,8 miljard dollar). Uitgaven zouden 10,3 procent toenemen, tot een bedrag van 1.014,4 miljard yuan (121,3 miljard dollar). Het grootste deel van de inkomsten, 91 miljard yuan (10,9 miljard dollar) is komend jaar bestemd voor het Volksbevrijdingsleger, 12,8 procent meer dan in het voorgaande jaar.

Liu herhaalde in zijn rede de woorden van premier Li Peng, die gisteren tijdens de opening van het congres opriep tot een onverdroten voortzetting van een strikte monetaire politiek, de verbetering van de methoden voor de controle van financiële uitgaven en ruimte voor tussentijdse aanpassingen.

Liu's speciale aandacht ging uit naar de zorgelijke toename van het aantal werklozen in China. De inkrimping van de uiterst inefficiënte staatssector, een politiek die sinds de economische crisis in Azië urgenter is geworden, veroorzaakt een gestage toename van het aantal werklozen in China.

Maatregelen die de Chinese bureaucratie vergaand moeten herstructureren en verkleinen, zoals vandaag gepresenteerd door Luo Gan, de secretaris-generaal van het Chinese kabinet, zullen eveneens een toename van het aantal werklozen veroorzaken. Derhalve kondigde Liu Zhongli een bedrag van 17,5 miljard yuan aan (2 miljard dollar) dat speciaal bestemd zal zijn voor de afgevloeide werknemers van China's staatsapparaat. Het bedrag is veertien miljard yuan meer dan het voorgaande jaar, hetgeen de zorgen en de ernst van de Chinese regering nog eens onderstreept.

Ook Chen Jinhua, minister van de Staatscommissie voor Planning, riep in zijn werkrapport op tot een “voorzichtig en stabiel” economisch beleid. Banken zouden voortaan meer aandacht dienen te schenken aan hun liquiditeit en de rol als kassier van de staat moeten beëindigen. Zij zouden behulpzaam moeten zijn bij het reguleren van de economie, aldus Chen. De financiële markten zouden beter moeten worden afgestemd op de “realiteit” en commerciële staatsbanken zouden voortaan geen beperkingen meer opgelegd krijgen over hun kredietbeleid.

Staatsbedrijven zouden tijdens de pijnlijke periode van herstructurering kunnen blijven rekenen op overheidssteun. Chen: “Maar de strikte kredietpolitiek zal behouden blijven. Opdat de waakzaamheid ten aanzien van financiële risico's niet zal verslappen.”

    • Floris-Jan van Luyn