Schaduwverkiezingen: Een derde van de allochtonen ging stemmen

ROTTERDAM, 6 MAART. Van de allochtonen is 32 procent gaan stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is tien procentpunten minder dan bij de raadsverkiezingen in 1994. Toen ging nog 42 procent van de allochtone kiezers stemmen.

Dit blijkt uit schaduwverkiezingen in Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Arnhem, georganiseerd door het Instituut voor multiculturele ontwikkeling Forum en het Instituut voor Migratie- en Etnische Studies (IMES) van de Universiteit van Amsterdam.

Nader onderzoek moet uitwijzen wat de verklaring is voor de daling van de opkomst onder allochtonen.

“Dat is de duizend-dollar-vraag”, zegt R. Suudi, hoofd onderzoek van Forum. “Is er sprake van desillusie onder de allochtone kiezers? Zijn er beloften niet waargemaakt?' zo vraagt Suudi zich af. Ook onderzoeker J. Tillie van het IMES denkt dat de weggebleven kiezers teleurgesteld zijn. “In de politiek wordt alleen maar over allochtonen gesproken als een probleem, met name als het gaat over asielzoekers en criminaliteit.” Volgens Tillie moeten de politieke partijen zich de lage opkomst aanrekenen. “Met name in de grote steden heeft de lokale politiek een groot legitimiteitsprobleem.”

Een gebrek aan allochtone kandidaten kan de lage opkomst niet verklaren. Dat aantal is namelijk gestegen. Vier jaar geleden werden zeventig allochtone raadsleden gekozen, dit jaar stonden er honderd op verkiesbare plaatsen, aldus Suudi.

Onduidelijk is nog hoeveel allochtone kandidaten daadwerkelijk zijn gekozen. Uit het onderzoek van Forum en IMES blijkt echter dat allochtone kiezers vooral kijken naar de politieke kleur van een partij en pas daarna naar de etnische afkomst van een kandidaat. “Dat is niet van primair belang”, aldus Suudi.

Uit de schaduwverkiezingen blijkt dat allochtonen vooral stemmen op landelijke partijen en niet, bijvoorbeeld in Amsterdam Zuid-Oost, op de plaatselijke etnische lijsten. In Utrecht stemde 61 procent van de Turken wel op een lokale partij, vermoedelijk op Isçi, een Turkse politieke groepering.

De PvdA heeft de meeste stemmen van allochtone kiezers gekregen (44 procent), gevolgd door GroenLinks (17 procent) en CDA (16 procent). GroenLinks is met 44 procent de favoriete partij van Marokkanen.

Turken verdelen hun stemmen onder PvdA (32 procent), CDA (28 procent) en GroenLinks (17 procent). Surinamers en Antillianen kozen voornamelijk voor kandidaten van de PvdA (61 procent).