Partijen Utrecht komen in besloten beraad bijeen

UTRECHT, 6 MAART. Op voorstel van de nieuwe fractie Leefbaar Utrecht gaan de Utrechtse raadsfracties maandag in beslotenheid praten over de vorming van een nieuw college van burgemeester en wethouders. Alleen D66 weigert daaraan deel te nemen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen haalde Leefbaar Utrecht woensdag met lijsttrekker Henk Westbroek de meeste stemmen: 19,1 procent. Dat resulteerde in negen zetels.

PvdA, GroenLinks, VVD, CDA, SP en RPF/GPV gingen met het voorstel van Leefbaar Utrecht akkoord, omdat gisteravond na vier uur vergaderen een patstelling dreigde. “Het is niet onze stijl”, zei de lijsttrekker van de PvdA,G. Mik. CDA-lijsttrekker J. Zwart noemde het voorstel 'gênant'. Om verdere vertraging te voorkomen werd toch met het voorstel ingstemd.

Westbroek moest het initiatief nemen in de college-onderhandelingen. Aanvankelijk wilde Leefbaar Utrecht alleen met de anderen praten als zij zouden instemmen met een referendum over de busbaan door het centrum en het Utrecht Centrum Project (UCP), een grootschalige reconstructie rond het station.

Dat was voor de andere partijen onaanvaardbaar. Het voorstel om alleen met de PvdA en GroenLinks te praten stuitte op verzet van deze partijen, omdat zij de andere fracties niet op voorhand willen uitsluiten. De suggestie van Westbroek dat men 'gewoon geen zin' heeft om met zijn fractie in een college te stappen, werd van de hand gewezen. De andere partijen willen eerst een inhoudelijke discussie, alvorens die conclusie getrokken zou kunnen worden.

Leefbaar Utrecht stelde vervolgens voor met iedere fractie afzonderlijk te gaan praten “om te kijken waar de overeenkomsten en de verschillen liggen”, aldus Y. van den Bergh, tweede op de lijst van Leefbaar Utrecht.

Ook dat was voor de anderen onaanvaardbaar, omdat ze een eindeloze procedure vrezen. Uiteindelijk kwam Leefbaar Utrecht, na vier uur vergaderen en vijf schorsingen, met het voorstel plenair in beslotenheid te vergaderen “om herhaling van zetten te voorkomen”, aldus Van den Bergh. De andere fracties waren even stil van verbazing; alleen op de publieke tribune kreeg iemand een lachstuip.

Na afloop heerste bij de nieuwe fractie enige verslagenheid. Leefbaar Utrecht heeft sterk geageerd tegen een ondemocratische gang van zaken in de Utrechtse gemeentepolitiek en kwam nu zelf met het voorstel voor een besloten beraad. W. Spier, derde op de lijst van Leefbaar Utrecht en de enige die als inspreker tegen de busbaan regelmatig in de raad was verschenen, houdt het op 'onervarenheid'.

Kritiek was er ook op de eerste brief van Leefbaar Utrecht, gericht aan “de lijsttrekkers van de democratische partijen, die zijn gekozen in de Raad”. De beschuldiging dat anderen ondemocratisch zouden zijn, werd ingetrokken.