Jezus 3

Sjoerd de Jong komt tot de conclusie: 'Een religieuze traditie is een historisch gegroeid cultuurgoed, een basale houding die kleur geeft aan het leven... Mensen zijn cultuurwezens die graag 'aan godsdienst doen'....' Dat lijkt me een te mager gegeven.

Mag ik John Newman en zijn 'Essay on the Development of Christian Doctrine' aanhalen? Hij schrijft: 'Dat er één waarheid is; dat godsdienstige dwaling op zichzelf van immorele aard is; dat degenen die haar handhaven, tenzij ze het doen zonder te willen, daarin schuldig zijn; dat zij gevreesd moet worden met een heilige vrees; dat het zoeken naar waarheid niet de bevrediging is van nieuwsgierigheid; dat het bereiken ervan niets heeft van de opwinding van een ontdekking; dat de geest onder de waarheid staat, en niet erboven, en gehouden is niet erover te disputeren, maar haar te vereren'.

    • C.G. Hoogland