Jakarta: stabiele voedselprijzen ondanks roepia

ROTTERDAM/JAKARTA, 6 MAART. De Indonesische roepia moest voor de tweede achtereenvolgende dag fors inleveren. De koers daalde tot meer dan 12.000 tegenover de dollar door wantrouwen op de financiële markten over de bereidheid van president Soeharto de hervormingen uit te voeren, die het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft geëist in ruil voor een hulppakket van 43 miljard dollar.

De Indonesische autoriteiten maakten vanmorgen duidelijk dat de koersval de voedselvoorziening niet in gevaar zal brengen en dat prijzen met subsidies stabiel worden gehouden. Volgens een woordvoerder van BULOG, het Indonesische staatsbedrijf dat verantwoordelijk is voor de inkoop en distributie van basisvoedsel, zal de val van de roepia geen invloed hebben op de import van rijst en ander basisvoedsel.

De woordvoerder zei vanmorgen dat geïmporterde tarwebloem, suiker en sojabonen beschikbaar blijven voor een vaste prijs van 5.000 roepia per dollar. Omdat de echte koers meer dan twee keer zo hoog is, zal de Indonesische regering financieel bijspringen om de prijskloof te overbruggen.

Het IMF heeft geëist dat BULOG zijn monopolie op de invoer van alle andere voedselproducten dan rijst prijsgeeft. Maar handelaren gaan ervan uit dat het IMF de huidige gang van zaken oogluikend zal toestaan en dat het import-monopolie van BULOG in de praktijk nog wel even zal blijven bestaan.

Schaarste aan rijst en ander voedsel hebben de afgelopen tijd op verschillende plekken in Indonesië geleid tot grote sociale onrust en rellen. Waarnemers zeggen dat de lokale schaarste vooral het gevolg is van problemen met de distributie. Bovendien beschikken veel Indonesische gezinnen als gevolg van de hollende inflatie en sterk gestegen werkloosheid nauwelijk over voldoende geld om het duurder geworden voedsel te kopen. Maar volgens waarnemers hoeft, landelijk gezien, niet gevreesd te worden voor voedseltekort.

Volgens de laatste voorspellingen zal door de eerder opgetreden droogte als gevolg van El Niño de rijstoogst in het huidige seizoen 1997/1998 2 en mogelijk zelfs 4 miljoen ton lager uitvallen dan de oogst van bijna 52 miljoen ton in 1996/97. Daar staat tegenover dat Indonesië imiddels contracten heeft gesloten voor de invoer van ongeveer 5 miljoen ton rijst uit Thailand, Pakistan en Vietnam.

Volgens de analist Edgare Kerkwijk van de Rabobank in Singapore is die hoeveelheid voldoende. “In de loop van deze maand zullen al 26 scheepsladingen met rijst aankomen in Jakarta.”, aldus Kerkwijk. De Rabobank is betrokken bij de voorfinanciering van rijstcontracten. Kerkwijk: “Er is thans geen sprake van grote voorraden in het land. Maar als je bedenkt dat Indonesië tot twee jaren geleden rijst exporteerde, mag je verwachten dat een extra invoer van 5 miljoen ton genoeg is om de tegenvallende rijstoogst op te vangen.”