Gezant ontslaat Kroaat in Bosnië

SARAJEVO, 6 MAART. Carlos Westendorp, de internationale Bosnië-gezant, heeft de burgemeester van de Bosnische stad Stolac ontslagen wegens zijn hardnekkige verzet tegen de terugkeer van vluchtelingen. Stolac wordt gedomineerd door de Bosnische Kroaten.

Westendorp stelde president Franjo Tudjman van Kroatië vorige week een ultimatum: hij moest binnen een week burgemeester Pero Raguz van Stolac wegsturen. Tudjman, de beschermheer van de Bosnische Kroaten, negeerde het ultimatum en gisteren hakte Westendorp zelf de knoop door en werd Raguz ontslagen. Westendorp kan dergelijke maatregelen nemen op grond van een uitbreiding van zijn mandaat tijdens de Bosnië-conferentie in Bonn in december; hij kreeg toen de bevoegdheid maatregelen op te leggen als de oorlogspartijen in Bosnië het niet eens worden.

In een brief aan Raguz schreef Westendorp gisteren: “Ik heb geen keus dan de autoriteit te gebruiken die me [bij de conferentie in Bonn] is gegeven en u met onmiddellijke ingang uit uw functie als burgemeester te ontslaan.”

Raguz heeft zich sinds het vredesakkoord van Dayton in 1995 stelselmatig verzet tegen de terugkeer van Bosnische Serviërs en moslims die tijdens de Bosnische oorlog uit Stolac werden verdreven. Slechts een handvol niet-Kroaten is naar Stolac teruggekeerd; zij konden niet hun eigen vroegere woningen betrekken maar leven in een soort getto, blootgesteld aan discriminatie van de kant van de Bosnische Kroaten, inclusief de plaatselijke overheid.

De door Tudjman beschermde Kroatische nationalisten in Bosnië zien de westelijke Herzegovina, waar Stolac ligt, als strategisch belangrijk gebied waarvoor ze zowel tegen de Bosnische Serviërs als tegen de moslims in de periode 1993-1994 hard hebben gevochten. Om die reden worden in Stolac en andere door de Bosnische Kroaten beheerste steden niet-Kroatische vluchtelingen systematisch geweerd. Hun huizen worden in brand gestoken als ze zich melden voor terugkeer en ze worden het slachtoffer van discriminerende maatregelen en geweld. (Reuters)

Scheidsrechter Jol