Fictie; pas verschenen

Mariken van Nieumeghen & Elckerlijc. Zonde, hoop en verlossing in de late Middeleeuwen. Prometheus/Bert Bakker, 242 blz. ƒ 45,-

In vertaling van dichter/neerlandicus Willem Wilmink is deel XIII in de serie Klassieken van de Nederlandse Letterkunde verschenen, het volksboek Mariken van Nieumeghen en het allegorisch toneelspel Elckerlijc. Naast de vertalingen zijn ook de oorspronkelijke teksten opgenomen, waarbij voor beide is uitgegaan van de vroegste bekende druk door Willem Vorsterman (Antwerpen, 1515 resp. 1525) voorzien van een verklarende woordenlijst. Bart Ramakers droeg zorg voor de teksteditie en schreef ook de (vakinhoudelijke) inleiding.