EURORENTE

Wat gaat de rente doen na de invoering van de euro? Deze vraag is van belang voor iedereen die spaart, geld heeft geleend of het van plan is te lenen. De financiële experts van de Rabobank verwachtten tot voor kort dat het renteniveau door de invoering van de nieuwe Europese munt zou stijgen.

De verwachting dat de 'zwakkere broeders' - Italië, Spanje en Portugal - aan de Economische en Monetaire Unie zouden meedoen, zou leiden tot wantrouwen jegens de euro op de financiële markten. Ter compensatie van de verwachte hogere inflatie, kunnen de aanbieders een hogere rente op geleend geld berekenen.

De Europese Centrale Bank (ECB), die de officiële rentetarieven op de geldmarkt bepaalt, zou vanaf de aanvang van zijn werkzaamheden bovendien een streng beleid kunnen gaan voeren om zijn reputatie als waakhond van de prijsstabiliteit te vestigen. Door een hoge officiële rentestand wordt het minder aantrekkelijk om te lenen. Daardoor loopt de consumptie niet uit de hand en blijven de prijzen stabiel.

In de jongste nieuwsbrief van de Stafgroep Economisch Onderzoek gooien de Rabo-strategen het roer om. Niet langer verwacht de bank een tijdelijke rentestijging. Vorige week presenteerden de potentiële EMU-deelnemers de cijfers waarop zij zullen worden beoordeeld. De begrotingstekorten en staatsschulden waren minder hoog dan tot voor kort voor mogelijk werd gehouden. Van de vijftien landen van de Europese Unie tonen er veertien goede cijfers. Alleen Griekenland valt buiten de boot. Groot-Brittannië, Denemarken en Zweden zullen uit eigen keuze voorlopig niet meedoen.

De laatste maanden zagen velen deze ontwikkeling al aankomen, maar nu de cijfers definitief zijn, worden de bakens verzet. De Rabobank zelf noemt haar eerdere redenering achterhaald. “Het ziet er naar uit dat de euro wordt gelanceerd in een klimaat met weinig inflatoire druk en met historisch lage financieringstekorten.” Hierdoor is “een tijdelijke rentehobbel” veel minder waarschijnlijk geworden.

Wat betreft het beleid van de ECB doet de Rabobank minder eenduidige voorspellingen. Nog steeds wordt de reputatie van de bank bedreigd door de deelname van de zuidelijke landen, denkt de bank. Er speelt inmiddels ook iets anders. Een hoog officieel rentebeleid zou de broze economische situatie in Duitsland en Frankrijk onderuit kunnen halen. De ECB zal zich volgens de Rabobank dus wel even achter de oren krabben voordat zij de rente verhoogt met een “reputatie-opslag”.

Een blijvend lage rente, dus. Wel houdt de bank nog een slag om de arm. Als er op enig moment twijfel ontstaat over de hardheid van de afspraken over begrotingsdiscipline die op Europees niveau zijn gemaakt, kan de kapitaalmarktrente wel omhoog schieten. (MS)

    • Mathijs Smit