'Concessie tot 2000 te kort'; NS dreigt te stoppen met investeringen

DEN HAAG, 6 MAART. De Nederlandse Spoorwegen hebben gedreigd niet meer te zullen investeren in nieuw materieel, wanneer ze na het jaar 2000 slechts een concessie voor een beperkte tijd krijgen.

“We kunnen geen investeringen doen, wanneer we geen toekomstvast perspectief hebben”, aldus een NS-woordvoerder vanmorgen. In het NS-weekblad De Koppeling licht H. Huisinga, directeur van NS Reizigers, de beweegredenen vandaag toe: “Spoormaterieel gaat heel lang mee, veel langer dan vijftien jaar. Wij hebben minstens vijftien jaar zekerheid nodig om verantwoord te kunnen investeren in vernieuwing. Krijgen wij op basis van concessievoorwaarden korter de tijd, dan investeren we niet meer. En in feite praat je dan over een afbraakscenario.”

De uitlatingen van de NS komen op het moment dat het kabinet zich buigt over de nota 'De derde eeuw spoor' van minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat), waarin zij aangeeft hoe in de volgende eeuw een grotere marktwerking op het spoor zijn beslag zou kunnen krijgen. De nota zou naar verwachting vandaag in de ministerraad aan de orde komen.

Uit uitgelekte delen ervan is al gebleken dat Jorritsma de NS tot het jaar 2008 het exclusieve recht wil gunnen op de exploitatie van intercity-verbindingen. In de regio zou de NS echter veel lijnen moeten afstaan aan anderen. De particuliere maatschappij Lovers Rail, die enkele concessies op intercity-lijnen had verworven, heeft al protest aangetekend tegen de plannen van de minister.

Een woordvoerder van de NS wijst erop dat men in Groot-Brittannië, waar al eerder een begin is gemaakt met de privatisering op het spoor, is teruggekomen van de concessies voor kortere duur. Aanvankelijk verleende de overheid ook daar slechts concessies voor zes jaar, maar dit leidde er toe dat de maatschappijen op die lijnen slechts bestaand en vaak verouderd materieel inzetten. Inmiddels zou er meestal worden gewerkt met concessies van vijftien tot twintig jaar.

“Dat is ook logisch”, aldus de NS-zegsman. “De bereidheid tot investeren is nu eenmaal gekoppeld aan de duur van de concessie.”