Britse Loge noemt namen

LONDEN, 6 MAART. Het hoofd van de Britse Verenigde Vrijmetselaarsloge, Michael Higham, heeft de namen van 16 leden van de loge bekendgemaakt die lid zijn geweest van een speciale opsporingsbrigade. De bekendmaking volgde op een ultimatum van een commissie van het Britse Lagerhuis twee weken geleden aan de vrijmetselaars.

De commissie zocht naar de namen van vrijmetselaars die lid zijn geweest van een speciale opsporingsbrigade die zich zou hebben schuldig gemaakt aan corruptie. De brigade leverde het bewijsmateriaal op basis waarvan zes verdachten van twee IRA-bomaanslagen in 1974 in Birmingham werden veroordeeld. De verdachten bleken later onschuldig. De commissie dreigde de vrijmetselaars met gerechtelijke vervolging wegens “belediging van het parlement”, indien ze geen gehoor zouden geven aan de oproep de namen bekend te maken. Met de gedwongen bekendmaking heeft de loge zijn traditie van geheimhouding doorbroken. De vrijmetselaars kondigden aan een klacht in te zullen dienen bij de regering-Blair. De regering wil dat nieuwe rechters en politiefunctionarissen hun lidmaatschap openbaar moeten maken. (Reuters)

Bijzonderheden