Akkoord in de maak over groei Schiphol

DEN HAAG, 6 MAART. Schiphol kan tot 2003 jaarlijks met 20.000 starts en landingen groeien zonder dat dit hoeft te leiden tot een overschrijding van de wettelijke normen voor de geluidshinder. Het kabinet zou hierover vandaag naar verwachting definitief overeenstemming bereiken, nadat er vorige maand al een principe-akkoord over was bereikt.

Inmiddels zijn nieuwe cijfers beschikbaar uit een onderzoek van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR), dat de afgelopen weken in opdracht van het kabinet heeft onderzocht of een groei van die omvang mogelijk is, waarbij de hinder voor omwonenden intussen nog zou moeten afnemen. Uit de cijfers blijkt dat het maximale aantal woningen rond Schiphol dan geluidshinder ondervindt kan worden teruggebracht van 15.000 tot ruim 12.000.

Vooral minister De Boer (VROM) hechtte veel belang aan harde garanties voor een aanhoudende afname van de geluidshinder. Haagse bronnen bevestigen echter dat ook De Boer door de nieuwe bevindingen van het NLR overtuigd is.

Ambtenaren van de ministeries van Verkeer en Waterstaat, VROM en Economische Zaken bespraken gisteren de uitkomsten van het onderzoek en werden het er over eens dat deze de eerder geplande groei met 100.000 vluchten tot 2003 mogelijk maken onder bepaalde voorwaarden. Zo zullen er enkele 'absurditeiten' moeten worden verwijderd uit het systeem, waarmee de geluidsoverlast tot dusverre werd berekend. Bovendien zal op een wat andere manier moeten worden geland en opgestegen, alsmede minder 's nachts en met ook met stillere toestellen.

De milieubeweging is ongelukkig over de voornemens van het kabinet. Volgens haar is de overlast veel groter dan uit de cijfers blijkt.