Aandacht geestelijke zorg bepleit

UTRECHT, 6 MAART. Het Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid (NFGV) pleit voor een aparte staatssecretaris voor de geestelijke volksgezondheid. Die moet volgens het fonds voorkomen dat de geestelijke gezondheidszorg een 'vuilnisvat' wordt voor slachtoffers van maatschappelijke problemen.

Dat staat in een manifest dat het NFGV vandaag publiceert. Het is voorbereid door elf bekende wetenschappers onder wie de psychiater en oud-hoogleraar psycho-therapie A. van Dantzig, de Amsterdamse hoogleraar ambulante geestelijke gezondheidszorg A. Schene en P. Schnabel, hoogleraar geestelijke gezondheidszorg aan de universiteit Utrecht.

Het manifest constateert een grote toename in de vraag naar psychische hulp, onder meer door maatschappelijke ontwikkelingen als uiteenvallende gezinnen, geweld op straat en grotere werkdruk. De overheid zou volgens het manifest meer moeten doen aan het voorkomen van psychische problemen door versterking van de sociale cohesie. Ook zou ze haar eigen beleid consequent moeten toetsen op de gevolgen voor de geestelijke volksgezondheid.

Maar ook moet het mensen makkelijker gemaakt worden psychische hulp te vragen en te ontvangen, aldus het manifest. Uit een onderzoek van het Trimbos-instituut bleek eind vorig jaar dat jaarlijks meer dan drie miljoen mensen kampen met psychische stoornissen in de zin van het Amerikaanse classificatiesysteem DSM IV. “Dan gaat het echt niet om over mensen die na hun scheiding een tijdje in de put zitten”, zegt directeur prof. J.H. Dijkhuis van het NFGV. “Dit zijn ziektes, geen welzijnsproblemen.”

Omdat het aantal mensen dat een beroep doet op psychische hulpverlening niet drie miljoen maar 1,6 miljoen per jaar bedraagt, constateert het manifest dat er veel 'verborgen psychisch leed' is. Het roept de politiek onder meer op op de groeiende wachtlijsten bij de Riaggs (nu gemiddeld 87 dagen) weg te werken.