Werk, gezondheid, huizen; Miljardenplan tegen armoede in Frankrijk

PARIJS, 5 MAART. Werk, gezondheid en huisvesting voor 6 à 10 miljoen armen. Dat zijn de kerndoelen van het totaalplan tegen de maatschappelijke uitsluiting dat gisteren is gepresenteerd door de Franse minister Aubry (werkgelegenheid en solidariteit).

Er is 17 miljard gulden in drie jaar mee gemoeid. Critici zien een verband tussen de aankondiging en de regionale verkiezingen over tien dagen. Toch heeft de rechtse oppositie geen fundamentele kritiek op het plan: ministers uit de vorige regering onder leiding van Alain Juppé zeggen dat het in grote lijnen hun plan is. De vervroegde algemene verkiezingen van negen maanden geleden beletten destijds de invoering. President Chirac, politieke tegenstander van de huidige regering, steunt het voorstel.

Het nu onthulde totaalpan van de regering-Jospin (socialisten, communisten en groenen) belooft een bredere aanval op de armoede en maatschappelijke uitschakeling die miljoenen Fransen meer omvat dan de geregistreerde 3,2 miljoen werklozen. Minister Martine Aubry sprak gisteren van een “plan zonder precedent”.

Voor het eerst krijgt iedere Franse burger recht op gezondheidszorg, zo nodig gratis. Wie de huur niet meer kan betalen hoeft niet meer bang te zijn op straat te worden gezet door de verhuurder. Evenmin mogen gas en licht worden afgesloten bij wanbetaling door iemand in nood. Korting op openbaar vervoer en kunstuitingen en vakantiebonnen moeten de aansluiting bij een 'gewoon' leven herstellen. Humanisering en vereenvoudiging van de administratieve behandeling van armoede en werkloosheid staan hoog in het plan opgenomen.

Het meeste geld (11 miljard gulden) is uitgetrokken voor werk en werkervaring. Het is nog niet duidelijk in welke mate het hier gaat om het anders inzetten van bestaande middelen ter bevordering van de werkgelegenheid. De minister van financiën, Strauss-Kahn heeft zich verzet tegen het oprekken van het begrotingstekort voor dit doel. Van de totale uitgaven over drie jaar van 17 miljard komt 12,6 miljard direct van de staat - daarvan was 3,3 miljard al begroot. De rest komt van lagere overheden, sociale fondsen en de Europese Unie. Volgens Aubry worden ook middelen “in de strijd tegen de uitsluiting” gegooid die eerder op andere begrotingen stonden.

Extra aandacht wordt besteed aan het op weg helpen en volgen van jongeren uit de immigranten-voorsteden, waar werkloosheid bijna de norm is. Aan hen en andere langdurig werklozen wordt extra scholing in het vooruitzicht gesteld. Het aantal 'solidariteitsbanen' voor vijf jaar wordt verdubbeld en voor drie kwart gereserveerd voor “mensen in zeer grote moeilijkheden”. Om de leegstand van appartementen te bestrijden wordt een belasting op leegstand (langer dan 1,5 jaar) ingesteld in wijken met een tekort aan sociale woningen. Gerichte bijstandsuitkeringen worden verhoogd.

    • Marc Chavannes