'Schaf WW-premie af voor ouderen'

DEN HAAG, 5 MAART. Werknemers ouder dan 55 jaar moeten worden vrijgesteld van het betalen van WW-premie. Dat stelde staatssecretaris De Grave (Sociale Zaken) vandaag voor tijdens een congres over 'leeftijdsbewust personeelsbeleid'.

De Grave ziet in het afschaffen van de WW-premie voor oudere werknemers een middel om deze langer aan het werk te houden. Nu werkt minder dan een kwart van de werknemers ouder dan 55 jaar en het kabinet ziet deze geringe arbeidsparticipatie als een van de grote sociaal-economische problemen voor de komende jaren. Temeer omdat de bevolking als geheel steeds ouder wordt. “Als in 2030 nog steeds maar een kwart van de 55- tot 65-jarigen werkt, zal in dat jaar nog maar 45 procent procent van de totale bevolking werk kunnen verrichten”, voorspelt De Grave.

Werknemers betalen nu 6,45 procent WW-premie over een deel van hun inkomen, werkgevers betalen 4,15 procent. Ruim honderd gulden per werkdag is vrijgesteld van de premie. De Grave meent dat de vrijstelling van deze premies een financiële stimulans zal zijn waarmee werknemers geprikkeld worden langer te werken. De VVD-bewindsman overweegt niet ook werkgevers vrij te stellen van het betalen van hun deel van de WW-premie om het voor hen aantrekkelijk te maken oudere werknemers langer in dienst te houden.

Onduidelijk is ook hoe de premievrijstelling betaald moet worden. De Grave pleitte er wel voor om in een volgende regeerperiode “flink meer geld” uit te trekken om mensen tot hun vijfenzestigste te laten doorwerken.

Naast vrijstelling van de WW-premie voor werknemers, opperde de staatssecretaris ook om oudere werknemers aantrekkelijke spaarsystemen te bieden om inkomensteruggang op te vangen. “Ik denk daarbij aan werknemers die tijdens hun loopbaan rechten opbouwen die ze op latere leeftijd op kunnen nemen in de vorm van extra verlof. Of een spaarsysteem waarbij de werknemer die vrijwillig een stapje terug doet in salaris daarvoor niet wordt gestraft als hij arbeidsongeschikt of werkloos wordt.”

Een derde mogelijkheid om ouderen te stimuleren tot hun pensioen door te werken is een verruiming van de mogelijkheid om tussentijds de loopbaan te onderbreken. “Wellicht kunnen we de periode van loopbaanonderbreking voor ouderen uitbreiden. Of de vergoeding voor ouderen verhogen of wellicht de eis laten vallen dat er in hun plaats een werkloze moet worden aangesteld”, aldus De Grave.