Metaalwerkgever legt meer risico bij personeel

ZOETERMEER, 5 MAART. Werknemers in de metaalsector die ziek worden terwijl ze voor eigen rekening bij een andere werkgever of als zelfstandige werken zijn de eerste twee dagen van hun verzuim niet langer verzekerd van inkomen.

Die bepaling wil FME-CWM opnemen in de nieuwe CAO. Volgens deze werkgeversvereniging in de metaalsector leggen de huidige wettelijke en CAO-regelingen voor ziekte en arbeidsongeschiktheid de verantwoordelijkheden te eenzijdig bij de werkgever. “Erkennende dat de werkgever op dit vlak zijn verantwoordelijkheid moet nemen, zijn wij van mening dat de werknemer die zich aan zijn verantwoordelijkheden onttrekt daar ook de consequenties van moet dragen en deze niet mag afwentelen op zijn werkgever”, schrijven de werkgevers in hun vandaag gepresenteerde voorstellenbrief aan de betrokken vakbonden. Alleen als de werknemer tevoren toestemming heeft voor zijn activiteiten buiten werktijd, kan wat FME-CWM betreft de uitkering bij ziekte onmiddellijk ingaan.

De werkgevers in de grootmetaal hebben al eerder geprobeerd de uitbetaling van het ziektegeld aan banden te leggen. Twee jaar geleden wilden zij de afschaffing van de Ziektewet aangrijpen om de uitkering bij ziekte terug te brengen van 100 naar 70 procent. Dat plan, waarbij eerdere CAO-afspraken zouden vervallen, werd toen door de rechter geblokkeerd.

Hoewel de economische situatie van de metaalsector aanmerkelijk beter is dan enkele jaren geleden, zien de werkgevers geen reden de collectieve lonen fors te verhogen. Naast een “bescheiden” structurele loonsverhoging denkt FME-CWM aan een resultaatgerelateerde eenmalige uitkering voor de circa 180.000 werknemers in de metaalindustrie. Dat voorstel staat op gespannen voet met de eis van de vakbonden, die eerder hebben laten weten in 1998 3,75 procent loonsverhoging te verlangen.

De onderhandelingen over een nieuwe CAO voor de metaalsector gaan op 12 maart van start. Bij Philips, dat in de metaalsector valt maar een eigen CAO heeft, zijn de gesprekken vandaag begonnen. Twee jaar geleden keerden zowel Philips als de metaalwerkgevers zich fel tegen invoering van een 36-urige werkweek.