Marginale verschillen

Boekel had vorig jaar als eerste te lijden onder de varkenspest. In de raad zijn de verhoudingen ongewijzigd. Milieuvervuiling wordt er omzichtig besproken.

GEMEENTESECRETARIS M.K.W. van der Brand van het negenduizend inwoners tellende Oost-Brabantse Boekel is een man met een diep electoraal inzicht. Halverwege de verkiezingsavond in het partycentrum Nia Domo had hij de uitslag al voorspeld. Voor de camera van de Boekelse Lokale Omroep Kring zei hij: “Er kan misschien dan wel een zeteltje van links naar rechts verschuiven, maar voor de rest blijven de verschillen in de marge.” En dat was maar al te waar.

De Boekelse politiek bleek net zo halsstarrig als de varkenspest die een jaar eerder in dit gebied was vastgesteld en die nog altijd niet officieel is bedwongen, al komen er geen nieuwe gevallen meer bij. De verkiezingen hadden wat Boekel betreft eigenlijk niet eens gehouden hoeven te worden. Zoals lijsttrekker J. van der Burgt van de enige partij die een zetel winst boekte, snedig opmerkte: “Er zijn hier geen grote verschillen, want daar is onze gemeente te klein voor.” Het CDA bleef ook dit keer met 5 zetels de grootste partij.

Hevige slagregens hadden 's morgens ook de tot Boekel behorende kern Venhorst geteisterd. In Venhorst werd in februari vorig jaar het eerste pestgeval vastgesteld. Men komt er uit Boekel via een 4 kilometer lange weg waarlangs links en rechts varkensstallen liggen. Nu de akkers worden klaargemaakt voor de gewassen rijden mestwagens af en aan. Na het passeren van het plaatsnaambordje “Venhorst een kern waar pit in zit” is er het gemeenschapshuis De Horst. Daarheen liep een oude vrouw met een stembiljet in haar hand terwijl ze de storm moedig trotseerde. Zij was een van de 952 Venhorsters die hun stem uitbrachten. Van hen waren er 811 voor de partij Gemeenschapsbelangen Venhorst. Naar 's avonds bleek was de opkomst van 80 procent in Venhorst vergeleken met het landelijk gemiddelde wellicht een record te noemen. Het opkomstpercentage voor de hele gemeente lag op 68,5 procent.

Het gemeenschapshuis ligt op een plein waar ook zijn gevestigd de kerk, de peuterzaal 't Kiezeltje en de St. Corneliusschool. In een perkje staat een zeer roze uitgevallen varkentje van steen. Er naast is een bordje in de grond geslagen met de tekst “De dood zou me niet deren als de mens ervan zou leren.” Het beeldje was er eind vorig jaar geplaatst door het NOS Radio 1 Journaal: “Ter nagedachtenis aan de 9 miljoen varkens die vielen tijdens de varkenspestepidemie van 1997” zoals er eveneens geschreven staat.

Die varkenspest waarde ook gisteravond nog rond in Nia Domo. Burgemeester J.A.A.G. Pompen in een vraaggesprek met de lokale tv: “Ik hoop voordat ik deze gemeente met pensioen verlaat het nog mee te maken dat het hele varkenspestregime wordt opgeheven.” Op de vraag van de interviewster of hij toch niet een beetje trots was op de landelijke beroemdheid die hem dankzij de varkenspest ten deel was gevallen, antwoordde hij dat hij die beroemdheid toch liever met “iets positievers” had behaald.

Vervolgens was er een troubadour, een meisje uit Volkel, die een speciaal aan de rampspoed gewijd lied zong. “Hun varkens werden een voor een verbrand en in één klap werden de boeren van hun levenswerk beroofd. Er heerste grote rouw in het Brabantse land”, zo had het lied geklonken met als refrein: “Dat het in het leven maar betrekkelijk is werd ook de varkensboer gewaar.” In de zaal was het toen al redelijk rumoerig en de rook van vooral veel goede sigaren prikkelde de ogen.

De politieke partij Gemeenschapsbelangen Venhorst, die tot dusver met 3 zetels in de raad na het CDA met 5 zetels de grootste partij was en ook een wethouder had, verloor één zetel. Politiek leidster mevrouw M. Brans-Pepers: “Het zou wel gek zijn als ik zou zeggen dat ik niet teleurgesteld was.” Met de varkenspest, zo onderstreepte ze, had het verlies niks te maken. Dat zou ook bijzonder ondankbaar zijn geweest. Immers: in het partijprogramma stond als eerste zogeheten aandachtspunt het zich sterk maken voor de agrarische gezinsbedrijven.

Van der Burgt van Boekel's Welzijn, de enige partij die dus winst boekte en met 2 zetels in de nieuwe gemeenteraad komt: “Als ge eerlijke politiek voert en zegt waar het op staat dan ben ik ervan overtuigd dat de inwoners daar achter staan.” Toch stond er in het programma van deze partij nogal cryptisch de volgende zin: “De vervuiler moet betalen. We denken dat dit voor een bepaalde groep een teer punt zal zijn.” Ook toen hem nader werd gevraagd wat hij hier nu toch mee bedoelde, toonde Van der Burgt zich een waar politicus. “Die zetel winst is toch een beloning voor het feit dat we een beter milieu willen. Maar dat ik die groep niet met name heb genoemd vind ik een normale zaak.”

En de varkensboer? “Die moet weer verder en krabbelt overeind”, zoals de liedjeszangster welluidend had gezongen.

    • Max Paumen