Hooggerechtshof wijst beroep Libanezen af; Israel gijzelt al sinds jaren 21 Libanezen

TEL AVIV, 5 MAART. Israel houdt al jaren 21 Libanezen vast als onderpand voor een eventuele uitwisseling tegen Israelische gevangenen, onder wie de boordwerktuigkundige Ron Arad, wiens vliegtuig in 1986 boven Libanon werd neergeschoten.

Het Hooggerechtshof in Jeruzalem heeft in november het hoger beroep van tien van de in administratieve hechtenis vastgehouden Libanezen tegen hun gevangenhouding verworpen. Pas gisteren is de uitspraak van het Hof, die met meerderheid van stemmen, twee tegen een, tot stand kwam, bekendgemaakt. Aharon Barak, de president van het Hof, heeft het verzoek ingewilligd van de advocaat van de Libanezen, Zvi Rish, om in zitting van negen rechters de zaak nog eens te overwegen.

Barak was het in zijn vonnis eens met de opvatting van Rish dat het gebruiken van een gevangene als onderhandelingskaart strijdig is met de menselijke waardigheid. Desalniettemin kwam hij tot de conclusie dat het “welzijn van vermiste en en gevangen gehouden Israeliërs, en hun terugkeer, voor de staat een even gelijkwaardige veiligheidskwestie zijn als het welzijn van Israels soldaten”. Met die gedachte als uitgangspunt kwam hij tot de conclusie dat het in administratieve hechtenis houden van de Libanezen “het juiste evenwicht reflecteert tussen persoonlijke vrijheid en de noodzaak de veiligheid van de staat te beschermen”.

Opperrechter Dalia Dorner schreef in haar minderheidsopvatting dat Israel niet het recht heeft onder de noodwet van 1979 de Libanezen in administratieve hechtenis te houden. Van het op vrije voeten stellen van de Libanezen kan volgens haar echter pas sprake zijn wanneer dit jurdische aspect is opgehelderd.

Advocaat Rish, van de Israelische organisatie voor burgerrechten, ontdekte naar zijn zeggen in 1992 bij toeval dat Libanese burgers in Beersheba gevangenen worden gehouden. Een van de bewakers gaf hem bij het bezoek aan de gevangenis de naam van één van de gevangenen, hetgeen hem in staat stelde in diens naam tegen de gevangenhouding in hoger beroep te gaan. Hij bleek vandaag niet verbaasd te zijn over de beslissing van het Hof onder voorzitterschap van opperrechter Barak. Als Barak de veiligheid van de staat tegen de rechten van het individu moet afwegen slaat de balans bij hem altijd naar de veiligheidskant door, aldus Rish.

Onder de in Israel gevangenen gehouden Libanezen zijn leden van Hezbollah die uit Libanon werden ontvoerd en in Israel wegens lidmaatschap van een illegale organisatie werden veroordeeld. Na het verstrijken van hun straf werden ze in administratieve hechtenis gehouden. Onder de Libanezen die uitdrukkelijk in verband met de vermissing van Ron Arad werden ontvoerd, bevinden zich sjeik Abdel Karim Obeid en Mustafa Dirani, de leider van de Amal-beweging die Arad gevangen nam.

De juridisch commentator van de krant Ha'arets schrijft vandaag dat de beslissing van het Hooggerechtshof een slag in het gezicht is van het principe dat een persoon uitsluitend wegens zijn gedrag van zijn vrijheid mag worden beroofd.

    • Salomon Bouman