DREIGBRIEVEN

Nijmegen

Ten minste veertien ondertekenaars van de kieslijsten van de Socialistische Partij en GroenLinks in Nijmegen hebben de afgelopen dagen dreigbrieven ontvangen. De afzender is de extreem-rechtse groep de Nationaal Revolutionaire Aktie (NRA). Die schrijft dat de namen van de aanhangers van de twee partijen in nationalistische bladen worden gepubliceerd. De gedupeerden hebben aangifte gedaan.