DEELGEMEENTEN

In de Rotterdamse deelgemeenten waren PvdA, VVD en SP de grootste winnaars. Opmerkelijk is dat nieuwe partijen, met uitzondering van de Ouderenunie 55+, vrijwel nergens succes behaalden. Nieuwe partijen die bepaalde belangen of groepen vertegenwoordigen - zoals de house dansende jeugd, migranten, islamieten en automobilisten - hebben in Rotterdam geen enkel succes geboekt. Ook in de deelgemeente Delfshaven - 73.000 inwoners, van wie circa zeventig procent van allochtone afkomst - kregen kandidaten van deze partijen te weinig stemmen om ook maar een zetel te winnen. De PvdA blijft hier verreweg de grootste partij.

Een onderzoek naar het stemgedrag van allochtonen van het Instituut voor Etnische Studies van de Universiteit van Amsterdam leverde grote verschillen op wat betreft opkomstpercentages. Van de kiezers van Turkse afkomst ging 44 procent stemmen, tegen 34 procent van de Marokkanen, 24 procent van de Surinamers en Antillianen en 34 procent van de Kaapverdiërs.