DE 'BESTE' POLITICUS

naam: K.F. (Koen) Schuiling (39)

kandidaat: nummer 1 op de VVD-lijst in Groningen

politieke functie: fractieleider/raadslid sinds 1995

beroep: directeur/eigenaar bestuurskundig adviesbureau en opleidingsinstituut, tevens in deeltijd wetenschappelijk medewerker bestuursrecht aan de Universiteit Groningen

“Hebt u de Gezinsbode al gelezen? De lezers van dit huis-aan-huisblad kozen mij tot beste politicus van de stad. Nee, het heeft niet echt geholpen. Overigens, een ander deel van de lezers wees me aan als de op een na slechtste politicus.

“Ik verwachtte een goede opkomst voor mijn partij, maar dat is tegengevallen. Zorgelijk vond ik de berichten dat de jongeren massaal zouden afhaken bij deze verkiezingen. Als die in een studentenstad als Groningen niet komen opdagen, dan hakt dat er direct flink in.

“De verhoudingen tussen de VVD en de collegepartijen hier in de stad waren de afgelopen jaren niet best. Maar PvdA-wethouder Willem Smink maakte het te bont met beschuldigingen aan mijn adres dat de VVD met politieke bijbedoelingen op het vertrek van burgemeester Ouwerkerk heeft aangestuurd. Bijvoorbeeld om de burgemeesterspost op te eisen. Dat hebben we enkele dagen geleden onder vier ogen dus even uitgepraat.

“Ik heb me vooral gestoord aan de interviews die Ouwerkerk na zijn vertrek heeft gegeven. In het raadsdebat gaf hij aan de lat hoog te leggen voor zichzelf. Daarom is hij naar eigen zeggen ook opgestapt. Maar in die interviews kruipt hij toch weer helemaal in de rol van het slachtoffer. Alsof het niks is wat er is gebeurd. Dat bevalt me helemaal niet.”

“De uitslag is iets anders dan ik had gedacht, maar D66 moet hier consequenties uit trekken, zodat de VVD deel uit kan gaan maken van het college van B en W.”

    • Harm van den Berg