Weizman blijft toch president van Israel

TEL AVIV, 4 MAART. Ezer Weizman (73) is vanmiddag in een geheime stemming met 63 tegen 49 stemmen bij zeven onthoudingen door de Knesset voor een tweede ambtstermijn van vijf jaar als president van Israel gekozen.

Premier Benjamin Netanyahu slaagde er niet in de parlementaire meerderheid van zijn regeringscoalitie te vertalen in een zege voor Shaul Amor (48), de kandidaat van de Likud-partij. De uitslag van de stemming wijst erop dat een aantal parlementariërs uit de regeringscoalitie is overgelopen naar Weizman. Politieke commentatoren menen dat de nederlaag van Amor prestigeverlies is voor Netanyahu, die zich de afgelopen dagen openlijk voor de verkiezing van Amor had ingezet.

Sedert Menahem Begin aan het hoofd van Likud in 1977 aan de macht kwam is Likud er niet in geslaagd het presidentschap te veroveren. Weizman was de kandidaat van de Arbeidspartij.

Shaul Amor presenteerde zich in zijn verkiezingscampagne als de “man van het volk”. Hij speelde zijn Marokkaanse achtergrond scherp uit tegen de in Israel geboren Weizman. Indertijd stemde Amor tegen het akkoord van Oslo met de Palestijnen. Netanyahu heeft Weizman vanmiddag met zijn overwinning gefeliciteerd en de hoop op vruchtbare samenwerking uitgesproken.

President Weizman is wegens zijn interpretatie van het presidentschap in zijn eerste ambtstermijn de meest controversiële president uit Israels geschiedenis geworden. Onmiddellijk na zijn zege liet hij uitkomen dat daarin geen verandering zal komen. Vooral over het vredesproces met de Palestijnen neemt hij standpunten in die afwijken van die van premier Netanyahu. Dat bleek onder andere bij het recente bezoek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Madeleine Albright, aan Israel toen hij haar standpunt steunde dat Israel moeilijke beslissingen moet nemen.

De strijd om het presidentschap had ditmaal weinig niveau. Parlementariërs overwegen daarom voor te stellen de president voortaan rechtstreeks door het volk te laten kiezen.