Vingeroefening

Leiden, de stad waar ik woon, heeft de reputatie de slechtst bestuurde stad van Nederland te zijn. Of het waar is kan ik niet beoordelen. Er is hier zeker veel krankzinnigs, zoals het opbreken van een min of meer gemoedelijk pleintje voor de aanleg van een 'ruimte voor evenementen' waar sindsdien geen mens meer komt; ook is er een plek waar zeven wegen samenkomen die allemaal op één na naar dat punt leidende eenrichtingsstraten zijn, dus zes aanvoeren en één afvoer, wat natuurlijk vragen is om moeilijkheden.

Zo is er meer, maar misschien hebben andere steden nog veel gekkere dingen.

Wat echt hinderlijk is in Leiden, is nachtelijk gebrul en popmuziek, kortom horeca-overlast, compleet met kerels die op straat pissen en fietsen vertrappen. De horeca probeert al jaren om gedaan te krijgen dat de cafés nog langer mogen openblijven, liefst de hele nacht. Uit een referendum bleek dat de stadsbewoners dat in grote meerderheid niet willen, maar er wordt telkens geprobeerd om het plan weer door een achterdeur naar binnen te krijgen, 'bij wijze van proef' - dat is zoiets als die walvisquota 'voor wetenschappelijk onderzoek'. Ze verkopen al zoveel bier, maar ze willen maar één ding en dat is nog meer bier verkopen.

Dat dat geen onschuldige zaak is, blijkt uit recent onderzoek. De helft van alle geweldsmisdrijven wordt gepleegd onder invloed van drank. Dronken jongeren hebben vorig jaar in Nederland de dood van 27 mensen veroorzaakt. Wat ik nu graag zou willen is dat daar iets meer tegen werd ondernomen dan het in acht nemen van een paar minuten stilte.

Mijn vraag is: op wie moet ik dan stemmen? De partij die van deze kwestie een officieel programmapunt maakt krijgt mijn stem, maar zo'n partij is er niet. Ook niet landelijk; de enige muis die onze bestuurlijke berg gebaard heeft is een verbod op 'happy hours', waarop controle uiteraard onuitvoerbaar is. De conclusie is onontkoombaar: Nederlandse politici denken dat ons land bewoond wordt door mensen die niet goed wijs zijn.

Een vingeroefening voor de landelijke verkiezingen: welke partij neemt een reëel en compromisloos standpunt in tegen de varkensindustrie? Op die partij, dat zou ook de boodschap moeten zijn van de actie van Voskuil en Van Zomeren, verbind ik mij te stemmen.

De sluiting rits

Het werk was pruts

    • Rudy Kousbroek