Ritzen wil rust aan front van de spelling

ROTTERDAM, 4 MAART. De komende twintig à dertig jaar moeten geen wijzigingen in de spelling worden aangebracht. Dat zegt minister Ritzen (Onderwijs) in een vraaggesprek met Taalschrift, een uitgave van de Nederlandse Taalunie. Volgens hem moeten niet taalkundigen maar politici in hun functie van vertegenwoordigers van het volk de spelling bepalen.

In de recente spellingswijziging is dat te weinig gebeurd, meent Ritzen. “Terugkijkend zijn we in sommige opzichten toch nog te ver meegegaan met de taalkundigen. Bijvoorbeeld bij de uitzonderingen op de regels voor de tussen-n. Maar terugkijken heeft niet zoveel zin. We moeten naar de toekomst kijken. De komende twintig à dertig jaar geldt: handen af van de spelling. Taalkundigen mogen zich er op alle mogelijke manieren mee bezighouden, maar niet om binnen het kader van de Taalunie nieuwe wijzigingen voor te stellen.”

Ritzen vindt dat inzake spelling “terughoudend” moet worden geopereerd. “Mensen hebben iets met de spelling die ze geleerd hebben. Bovendien moet je je realiseren dat een ideale spelling niet bestaat. Er zullen altijd uitzonderingen zijn, en als je een paar uitzonderingen weghaalt, creëer je weer nieuwe.”

Ritzen herinnert aan de Chinese leider Mao, die in 1964 vond dat een door hemzelf ingevoerde spellingswijziging uit 1948 weer veranderd moest worden. “Dat is het ene moment geweest in de hele geschiedenis van Mao als leider van China, waarin hij in gevaar was.”

Ritzen is sinds 1 januari voorzitter van het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie. Hij is als zodanig de opvolger van de Vlaamse minister Luc Van den Bossche (Onderwijs).