Rabobank groeit door beurseuforie

UTRECHT, 4 MAART. Rabobank, Nederlandse grootste spaarbank, heeft vorig jaar op beleggingsgebied 'een uitzonderlijke groei' doorgemaakt. De bank zag in 1997 het aantal effecten- en optieorders bijna verdubbelen, nadat het jaar daarvoor een vergelijkbare explosie van effectenzaken was geboekt.

“De beurseuforie is deels op reële aanleidingen gebaseerd, maar voor een deel ook door het gevoel erbij te willen horen”, zo stelde voorzitter drs. H. Wijffels van de Rabo-hoofddirectie vanochtend in een toelichting op de resultaten over 1997. “Maar als een bedrijf in twee weken met 10 procent in waarde stijgt, vraag ik me wel af of de waarde van dat bedrijf ook voor de klant echt met dat percentage is gestegen. Want om de maatschappelijk-economische waarde gaat het immers.”

Dankzij de beurshausse stegen de inkomsten van de honderdjarige Rabobank uit klantenprovisies met 48 procent tot 1,9 miljard gulden. Ze behaalde in 1997 een netto winst van 1,9 miljard gulden, bijna 17 procent meer dan in het voorgaande jaar.

Voor het lopende jaar verwacht de grootste bank in Nederland (44.667 medewerkers, 4.500 meer dan in 1996) een winststijging van circa 10 procent. “Wij kunnen ons niet voorstellen dat de hypotheekmarkt nog weer groter wordt of dat de effectenorders nog een keer over de kop gaan.”

Ook de onrust op de financiële markten in Azië maakt de bank voorzichtig over de winstgroei. “Het is nog veel te vroeg om te denken dat de negatieve effecten van de crisis in Azië al overgewaaid zijn. De werkelijke effecten, zoals lagere investeringen en bestedingen, moeten nog komen.”

De Rabobank heeft in het Verre Oosten 1,7 miljard gulden aan kredieten uitstaan, waarvan bijna 500 miljoen gulden daadwerkelijk door de problemen wordt geraakt. Om die potentiële tegenvallers op te vangen heeft de bank een voorziening van 150 miljoen gulden getroffen. “Als er geen rampen gebeuren, moet dat voldoende zijn.”

De groei van de activiteiten van de Rabobank lag vorig jaar op het dubbele van de 8 procent die de afgelopen tien jaar gemiddeld gebruikelijk was. De kredietverlening aan particulieren, waaronder veel woninghypotheken, steeg met bijna 19 procent tot ruim 114 miljard gulden.

De opbrengsten stegen even snel als de kosten (20,7 procent). Dit jaar moeten de lasten minder hard groeien, doordat de voorzieningen van 600 miljoen gulden voor onder meer de euro en het jaar 2000 eenmalig zijn geweest.

De beurseuforie maakt de Rabobank wel kwetsbaarder voor de economische situatie, zo gaf Wijffels toe. “Vijf jaar geleden kwam 85 procent van onze inkomsten uit rentebaten. Nu halen we 30 procent van onze inkomsten uit provisie van effecten- en andere financiële transacties en komt nog 70 procent uit rentebaten.”

Concrete plannen voor overnames of allianties in het buitenland heeft de Rabobank met het oog op de komst van de euro volgend jaar niet, zo maakte Wijffels duidelijk. De bank praat al geruime tijd met de Belgische Kredietbank, die net zelf een fusie met Cera heeft aangekondigd. Het tempo van de gesprekken met de Kredietbank is rustig, zo erkende Wijffels. “Na de fusie van de Kredietbank zelf lijkt de groep als twee druppels water op ons.”

Een fusie zit er niet in, wel samenwerking op deelterreinen, zoals de administratieve verwerking. Ook met Duitse en Franse financiële instellingen wordt gepraat.