Plan voor centrum fotografie

AMSTERDAM, 4 MAART. In Amsterdam moet een nieuw centrum voor de fotografie komen dat zich richt op zowel professionele als vrijetijdsfotografen. Inhoudelijk moet de nadruk komen te liggen op documentaire, journalistieke en commerciële fotografie.

Dat staat in het rapport Amsterdam & Fotografie, dat maandag in Amsterdam is gepresenteerd. Het is gemaakt in opdracht van de vorig jaar onder voorzitterschap van fotograaf Paul Huf opgerichte stichting Photo Plaza. Auteur is Adriaan Monshouwer, voormalig directeur van het Nederlands Foto Instituut in Rotterdam en als beleidsadviseur betrokken bij Photo Plaza. Hij baseerde zijn rapport op gesprekken met veertig mensen uit verschillende geledingen van de Amsterdamse fotowereld.

Volgens Amsterdam & Fotografie bestaat zowel onder fotografen, opdrachtgevers als bedrijfsleven in Amsterdam grote behoefte aan een multifunctioneel expositie- en ontmoetingscentrum met een nationale en internationale uitstraling. Het centrum zoals dat in het rapport wordt geschetst omvat een expositiehal van 600 m2 voor grote publiekstentoonstellingen uit binnen- en buitenland en een galerie van 200 m2 voor kleinere individuele presentaties. Wat ruimte betreft is het centrum hiermee vergelijkbaar met het Foto Instituut in Rotterdam. De nieuwe instelling moet volgens het rapport tevens onderdak bieden aan andere fotoinstellingen, zoals het Maria Austria Instituut dat de archieven van vijftien Amsterdamse fotografen beheert. Het aantal bezoekers zou in drie jaar moeten oplopen tot 150.000 per jaar. De voorlopige begroting bedraagt 1,6 miljoen gulden. Het merendeel hiervan moet worden opgebracht door horeca-opbrengsten, entreegelden en sponsorbijdragen.

De tijdelijke kunstwethouder L. Cornelissen (D'66) heeft zijn opvolger inmiddels geadviseerd een oprichtingssubsidie van 2 miljoen gulden uit te trekken voor het centrum en een jaarlijkse subsidie van 200.000 gulden voor de komende vier jaar. Voorlopig is geen samengaan voorzien met het nog op te richten Wertheimer-museum, dat wordt opgezet met de nalatenschap van 22 miljoen gulden van de vorig jaar overleden amateurfotograaf en multimiljonair Hein Wertheimer.