'Nederland is historische vergissing'

VELDHOVEN, 4 MAART. Wethouder H.G.M. van de Vondervoort (CDA) van Veldhoven noemt zichzelf een “fanatiek Belgiëbezoeker”. “Ik voel me er erg thuis”. Wat zou er dan mooier zijn dan dat zijn provincie Noord-Brabant en ook Nederlands Limburg samen met Vlaanderen één gewest zouden vormen? Immers, zo zegt de wethouder, “we voelen ons meer verwant met de Belgische cultuur, met de Bourgondische inslag.

Bovendien lijkt de oorlog van 1829, toen de Belgen in opstand kwamen tegen de Nederlandse koning Willem I wegens diens 'Hollandcentrisch' denken, zich te moeten herhalen.''

Het huidige kabinet is een puur 'Randstad-kabinet', vindt hij. “Dat leidt er onder meer toe dat we op het gebied van infrastructuur fiks achterlopen bij de Randstad.”

Na een gesprek met burgemeester M. Hendrickx van het Belgische Turnhout die vond dat Noord-Brabanders, Limburgers én Vlamingen “eigenlijk toch één volk zijn”, vatte Van de Vondervoort moed om zijn licht separatistische gedachte aan de openbaarheid prijs te geven. “Ik denk dat er in Vlaanderen ook heel veel mensen zijn die vinden dat het Nederlandse gedeelte ten zuiden van de Waal erg met hen verwant is.”

Niet bekend

De Brabantse gedeputeerde P. van Geel (CDA): “Ik beschouw dit niet als een serieus voorstel voor afscheiding maar meer als een noodkreet, een politiek signaal naar Den Haag dat het zuiden ook financieel aan de bak moet komen.”

L.H. van der Kallen, enige afgevaardigde in de Noord-Brabantse provinciale staten van de BOF, de Brabantse Onafhankelijke Fracties, zegt: “Het landelijk beleid is inderdaad erg gericht op de Randstad, maar samengaan met Vlaanderen levert bestuurlijk geen toegevoegde waarde op.”

Van de Vondervoort, die zegt waarschijnlijk uit het verre verleden verwant te zijn met de huidige PvdA-staatssecretaris T. van de Vondervoort (Binnenlandse Zaken), denkt niet direct aan “het schuiven met koningshuizen” noch aan een oorlog met Holland. “Oorlog alleen op papier. We willen op een nette manier praten om het historische idee weer nieuw leven in te blazen.”

    • Max Paumen