MKB-plan voor langer werken zeer omstreden

DEN HAAG, 4 MAART. Politieke partijen, de vakbonden FNV en CNV, en de werkgeversorganisatie VNO-NCW keren zich tegen het voorstel van MKB Nederland om de werkweek te verlengen tot veertig uur. De werkgeversorganisatie wil op deze manier het tekort aan arbeidskrachten, met name in het midden- en kleinbedrijf, opvangen.

De lonen “moeten naar rato van de arbeidsverlenging omhoog”, zei voorzitter H. de Boer van MKB Nederland gisteren bij de presentatie van de plannen. Het zou mimimaal 5,25 procent extra loon kunnen opleveren.

Politici, zoals minister Melkert (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en de woordvoerders van de grote fracties in de Tweede Kamer, wijzen het plan af. Melkert wil het werk eerlijker verdelen door mensen die op dit moment werkloos zijn aan de slag te helpen, in plaats van het aantal mensen die al een baan heeft langer te laten werken. Zijn partijgenoot J. van Zijl, woordvoerder sociale zaken van de PvdA-fractie, benadrukt dat ook het werk tussen mannen en vrouwen eerlijker verdeeld moet worden. “Maatschappelijk vindt ik het een verkeerd signaal”, zegt Van Zijl. “Een toenemende krapte op de arbeidsmarkt sluit ik niet uit, maar die zou je moeten opvullen met mensen die nu nog niet aan de slag komen.”

Het Tweede Kamerlid H. van Hoof vindt dat een verlenging van de werkweek tot veertig uur “in uitzonderingssituaties” moet kunnen voorkomen. Een opvatting die door zijn collega's in de Kamer wordt gedeeld. Hij voegt er in één adem aan toe dat deze kwestie in eerste instantie de verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers is.

De vakbonden, FNV en CNV, keren zich fel tegen het MKB-voorstel. “Het is namelijk handelen naar de waan van de dag”, zegt een woordvoerder en het verband tussen krapte op de arbeidsmarkt en arbeidsduurverlenging is “een kunstmatig gelegd verband”, aldus woordoerder A. Waleson. “De verkorting van de werkweek van 48 naar 40 uur kwam nota bene tot stand in een periode van volledige werkgelegenheid.” VNO-NCW meent dat in bepaalde sectoren een verlenging van de arbeidsduur in sommige sectoren een tijdelijke oplossing kan zijn, maar er moet aan andere structurele oplossingen worden gewerkt.